Praktisk bildebruk via bildevalg, bildeaktiviteter og bildekraft

Introduksjonsvideo om Visuell Refleksjon

Nettvideo fra januar i 2013. Bildeteknologien utvikler seg raskt videre. Undersiden "Visste du" at -  - i topp-menyen - får frem utviklingen.

Nyttig visualisering  - uansett utviklingsbehov og bruksområde

Digital bildeteknologi viser informasjon via visuelle forenklinger, slik at synlig teori og erfaringer blir enklere å forstå via relevante bilder og nyttig nærvær midt i det vi ser. Visuell støtte skaper raskt mer realistiske opplevelser via enklere synliggjøring. Digitalmoden kommunikasjon i visningsmodus gir interaksjonskvaliteten sterke og konkrete visualiseringer det er lett å få øye på til fordel for læringsrettet bildebruk.

Babyens store, kloke øyne klarer ikke å bevege seg presist. De kan ennå ikke fokusere på nært hold heller. Visuell Refleksjon er for bildevalg i læring og vekst. Vi hjelper til med bildespråk som nøkkelspråk via visuell refleksjon som nøkkelferdighet. Via visuell forbedringskvalitet opererer vi mellom nyttig synsinformasjon og praktisk bildekommunikasjon for henholdsvis utviklende symbolbruk og lærerik bildebruk. Et trent øye i bildeanalyse er ikke nok. Midt i den visuelle støyen ser vi etter et indre blikk via kundens bildeevne innenfra og ytre visualiseringsevne utenfra.

Vi står for reflektert visualisering via bilder som forklarer, forløser og fornyer. Slik fornyer vi vår evne til å tilpasse oss annerledes, slik foredler vi kundes indre eller ytre visualiseringer. I de indre bildene er det vår indre virkelighet som bør frem i et oppriktig lys. I vår ytre visualiseringsevne er vi mest opptatt av om forutsetningene ligner lite, eller hvilke visuelle hensyn som ligner mest på virkeligheten, ikke medievirkelighetens speiling av den virkelige virkeligheten. Vi studerer ikke når kundens pupiller vier seg ut, men bidrar til visuell kommunikasjonshjelp mellom visualiseringsmetodikk og visuell didaktikk. Hvilket uløst potensiale trenger å bli forløst i læringsarbeid, innovasjonsarbeid eller indre arbeid? 

Vi kombinerer gjerne våre forretningsområder eller går på tvers av egne kompetansetjenester uansett utviklingsbehov eller pedagogiske bruksområder. Hvis din visuelle omsorg for egen utviklingsvei kan foredles, eller din karrierevei rendyrkes, stiller vi opp via utviklende veiledning for personlig symbolikk eller pedagogisk bildebruk. 

 

Bildespråk Hvor mange stillingsannonser etterlyser nye medarbeidere med et godt bildespråk? Hvordan vil de unges visuelle konsum forandre arbeidslivet? Hvilket kamera gjør jobben, uten foredlingen av din egen bildeevne? Kan visuell refleksjon få oss til å forstå hvordan vi ser på verden? Hvordan foretrekker du å visualisere dine ideer? Er du ute etter ny kursvideo? Hva lar du være et egnet bilde på det du tenker om din nytenkning? Må vi velge mellom den førdigitale grafikken og den digitale? Hvordan visualisere dynamisk kompleksitet? Hva kan spare deg for lange forklaringer? I idrett gir både bilder og videor klare bevegelsesbilder mellom delbevegelser og bevegelsesmønstre, men er hensikten færre muntlige forklaringer eller prestasjonsforbedringer via klarere bevegelsesoppgaver i en kort treningsøkt eller et lengre treningsprogram? Hva gjør vi med at uønsket innhold publiseres via videor/bilder og havner hos et stort antall mennesker?

Kampanjevideo Har du språk for det som skjer når virkeligheten overføres til film eller TV? Hvordan sanser og oppfatter du din virkelighet før den ubevisst tolkes og forklares på subjektivt vis, av deg? Hvordan er film og TV modell for virkeligheten? Trenger du å designe nye læremidler, eller redesigne de gamle? Hva med nettvideo som kampanjevideo? Er det behov for fasadedesign i storformat eller nettbasert videoinnhold om digital miniatyrkunst? Kan luftfoto eller dronefilm gjøre susen som overblik i unike omgivelser? 

Didaktisk regi Trenger du hjelp til didaktiske regi av din animert forklaringsvideo? Hva skal vi med didaktisk design, grafisk didaktikk og visuell didaktikkforståelse? Hvordan visualisere fremsyntheten i det du nytenker? Hva må til av visuell forforståelse og merarbeid for en mer aktiv og kreativ bruk av bilder i læring og personlig vekst? Hva blir effekten av en stadig bedre foredling av læringssamfunnets bildespråk? Og hvordan blir din egenutvikling når du omsetter ditt bildespråk til et dypere hjertespråk? Hva skal vi med flere digitale tavler når vi mangler visuelle didaktikere? Hvordan sanser og oppfatter du din virkelighet før den ubevisst tolkes og forklares på subjektivt vis, av deg? Ønsker du å presentere ideer med overbevisende bildekraft? Står utviklingsavdelingen i sin innovative bildeforståelse?

Formidlingsklarhet Hvilket bilde, eller bildelag, illustrerer et poeng med formidlingsklar gyldighet? Hvorfor husker vi rom og bilder bedre enn ord og tall? Utnytter du farger som motiverende knagger for forståelsen, eller nøkkelbilder som påminnelser for hukommelsen? Hvordan modellerer du dynamisk kompleksitet? På hvilke måter bruker du selv bildespråk som ditt eget læringsspråk? Er du en scenevant personlighet med sterk formidlingsevne eller har du en særegen motivasjon for å videreutvikle din pedagogiske visualiseringsevne? Hva med et kurs i læringsrettet visualiseringsmetodikk for kommunens skoler? Hva gjør vi praktisk for å få visualisering til å fungere? Hva kan du forvente av en forbedret bildeevne? Hva skyldes at avistegnere kommuniserer på tvers av grenser? Trenger du design av nye læremidler, eller redesign av gamle? Hva vil du med bildeinnholdet på ditt onlinekurs? Når er en barnebokapp mer spill enn bok - eller mer en animasjonsfilm enn en barnebok?

Personlig symbolikk Hva stemmer overens med budskapet i tatoveringen din? Hvordan er din tatovering et uttrykk for din personlige symbolikk? Hvilket bilde, fra bloggsfærens digitale delingskultur, er «mest deg selv»? Hvilke av dine indre bilder bærer med seg det innerste av deg selv? Hva får du øye på når du ser innover deg selv? Hva får du ut av selvhjelpsbølgens litteratur? Er din bildesymbolikk egnet i ditt personlige utviklingsarbeid? Hvordan skaffer du deg et ærlig innblikk i deg selv? Hva innebærer utviklende visualisering? Kan din motivjakt bidra til den indre godkjenningen som du trenger, eller forteller dine indre bilder at du er i ferd med å forhaste deg? Har du behov for utvikling via et åpent kurs med andre? Er dere allerede en gruppe med egen ramme om personlig vekst som stressfri selvinnsikt? Eller er du ute etter personlig veiledning på timebasis? 

For bedre oversikt over læremidler    klikk her  

For fullstendig oversikt over våre åpne kurs og 
noen ledige rammer som eksempler på kurssteder
                                                                              klikk her    

Vi bidrar gjerne til å gi deg størst
mulig utbytte av vårt tjenestespekter/kurssortiment

Marek Wielgosz,
visualiseringsmetodisk interaksjonsdesigner,
innovatør av visuell fornyelse, foredler
av helhetlige særspråk som
strategisk designspråk
og nyttig bildekraft

veiledning@visuell-refleksjon.no


mobil
            997 22 627

 

Copyright © Visuel Refleksjon

Introduksjonsvideo om Visuell Refleksjon

Nettvideo fra januar i 2013. Bildeteknologien utvikler seg raskt videre. Undersiden "Visste du" at -  - i topp-menyen - får frem utviklingen.

Nyttig visualisering  - uansett utviklingsbehov og bruksområde

Digital bildeteknologi viser informasjon via visuelle forenklinger, slik at synlig teori og erfaringer blir enklere å forstå via relevante bilder og nyttig nærvær midt i det vi ser. Visuell støtte skaper raskt mer realistiske opplevelser via enklere synliggjøring. Digitalmoden kommunikasjon i visningsmodus gir interaksjonskvaliteten sterke og konkrete visualiseringer det er lett å få øye på til fordel for læringsrettet bildebruk.

Babyens store, kloke øyne klarer ikke å bevege seg presist. De kan ennå ikke fokusere på nært hold heller. Visuell Refleksjon er for bildevalg i læring og vekst. Vi hjelper til med bildespråk som nøkkelspråk via visuell refleksjon som nøkkelferdighet. Via visuell forbedringskvalitet opererer vi mellom nyttig synsinformasjon og praktisk bildekommunikasjon for henholdsvis utviklende symbolbruk og lærerik bildebruk. Et trent øye i bildeanalyse er ikke nok. Midt i den visuelle støyen ser vi etter et indre blikk via kundens bildeevne innenfra og ytre visualiseringsevne utenfra.

Vi står for reflektert visualisering via bilder som forklarer, forløser og fornyer. Slik fornyer vi vår evne til å tilpasse oss annerledes, slik foredler vi kundes indre eller ytre visualiseringer. I de indre bildene er det vår indre virkelighet som bør frem i et oppriktig lys. I vår ytre visualiseringsevne er vi mest opptatt av om forutsetningene ligner lite, eller hvilke visuelle hensyn som ligner mest på virkeligheten, ikke medievirkelighetens speiling av den virkelige virkeligheten. Vi studerer ikke når kundens pupiller vier seg ut, men bidrar til visuell kommunikasjonshjelp mellom visualiseringsmetodikk og visuell didaktikk. Hvilket uløst potensiale trenger å bli forløst i læringsarbeid, innovasjonsarbeid eller indre arbeid? 

Vi kombinerer gjerne våre forretningsområder eller går på tvers av egne kompetansetjenester uansett utviklingsbehov eller pedagogiske bruksområder. Hvis din visuelle omsorg for egen utviklingsvei kan foredles, eller din karrierevei rendyrkes, stiller vi opp via utviklende veiledning for personlig symbolikk eller pedagogisk bildebruk. 

 

Bildespråk Hvor mange stillingsannonser etterlyser nye medarbeidere med et godt bildespråk? Hvordan vil de unges visuelle konsum forandre arbeidslivet? Hvilket kamera gjør jobben, uten foredlingen av din egen bildeevne? Kan visuell refleksjon få oss til å forstå hvordan vi ser på verden? Hvordan foretrekker du å visualisere dine ideer? Er du ute etter ny kursvideo? Hva lar du være et egnet bilde på det du tenker om din nytenkning? Må vi velge mellom den førdigitale grafikken og den digitale? Hvordan visualisere dynamisk kompleksitet? Hva kan spare deg for lange forklaringer? I idrett gir både bilder og videor klare bevegelsesbilder mellom delbevegelser og bevegelsesmønstre, men er hensikten færre muntlige forklaringer eller prestasjonsforbedringer via klarere bevegelsesoppgaver i en kort treningsøkt eller et lengre treningsprogram? Hva gjør vi med at uønsket innhold publiseres via videor/bilder og havner hos et stort antall mennesker?

Kampanjevideo Har du språk for det som skjer når virkeligheten overføres til film eller TV? Hvordan sanser og oppfatter du din virkelighet før den ubevisst tolkes og forklares på subjektivt vis, av deg? Hvordan er film og TV modell for virkeligheten? Trenger du å designe nye læremidler, eller redesigne de gamle? Hva med nettvideo som kampanjevideo? Er det behov for fasadedesign i storformat eller nettbasert videoinnhold om digital miniatyrkunst? Kan luftfoto eller dronefilm gjøre susen som overblik i unike omgivelser? 

Didaktisk regi Trenger du hjelp til didaktiske regi av din animert forklaringsvideo? Hva skal vi med didaktisk design, grafisk didaktikk og visuell didaktikkforståelse? Hvordan visualisere fremsyntheten i det du nytenker? Hva må til av visuell forforståelse og merarbeid for en mer aktiv og kreativ bruk av bilder i læring og personlig vekst? Hva blir effekten av en stadig bedre foredling av læringssamfunnets bildespråk? Og hvordan blir din egenutvikling når du omsetter ditt bildespråk til et dypere hjertespråk? Hva skal vi med flere digitale tavler når vi mangler visuelle didaktikere? Hvordan sanser og oppfatter du din virkelighet før den ubevisst tolkes og forklares på subjektivt vis, av deg? Ønsker du å presentere ideer med overbevisende bildekraft? Står utviklingsavdelingen i sin innovative bildeforståelse?

Formidlingsklarhet Hvilket bilde, eller bildelag, illustrerer et poeng med formidlingsklar gyldighet? Hvorfor husker vi rom og bilder bedre enn ord og tall? Utnytter du farger som motiverende knagger for forståelsen, eller nøkkelbilder som påminnelser for hukommelsen? Hvordan modellerer du dynamisk kompleksitet? På hvilke måter bruker du selv bildespråk som ditt eget læringsspråk? Er du en scenevant personlighet med sterk formidlingsevne eller har du en særegen motivasjon for å videreutvikle din pedagogiske visualiseringsevne? Hva med et kurs i læringsrettet visualiseringsmetodikk for kommunens skoler? Hva gjør vi praktisk for å få visualisering til å fungere? Hva kan du forvente av en forbedret bildeevne? Hva skyldes at avistegnere kommuniserer på tvers av grenser? Trenger du design av nye læremidler, eller redesign av gamle? Hva vil du med bildeinnholdet på ditt onlinekurs? Når er en barnebokapp mer spill enn bok - eller mer en animasjonsfilm enn en barnebok?

Personlig symbolikk Hva stemmer overens med budskapet i tatoveringen din? Hvordan er din tatovering et uttrykk for din personlige symbolikk? Hvilket bilde, fra bloggsfærens digitale delingskultur, er «mest deg selv»? Hvilke av dine indre bilder bærer med seg det innerste av deg selv? Hva får du øye på når du ser innover deg selv? Hva får du ut av selvhjelpsbølgens litteratur? Er din bildesymbolikk egnet i ditt personlige utviklingsarbeid? Hvordan skaffer du deg et ærlig innblikk i deg selv? Hva innebærer utviklende visualisering? Kan din motivjakt bidra til den indre godkjenningen som du trenger, eller forteller dine indre bilder at du er i ferd med å forhaste deg? Har du behov for utvikling via et åpent kurs med andre? Er dere allerede en gruppe med egen ramme om personlig vekst som stressfri selvinnsikt? Eller er du ute etter personlig veiledning på timebasis? 

For bedre oversikt over læremidler    klikk her  

For fullstendig oversikt over våre åpne kurs og 
noen ledige rammer som eksempler på kurssteder
                                                                              klikk her    

Vi bidrar gjerne til å gi deg størst
mulig utbytte av vårt tjenestespekter/kurssortiment

Marek Wielgosz,
visualiseringsmetodisk interaksjonsdesigner,
innovatør av visuell fornyelse, foredler
av helhetlige særspråk som
strategisk designspråk
og nyttig bildekraft

veiledning@visuell-refleksjon.no


mobil
            997 22 627

 

Copyright © Visuel Refleksjon