Praktisk bildebruk via bildevalg, bildeaktiviteter og bildekraft

Visuell didaktikk- og metodeutvikling

 • banner 55 bez tekstu_do neta.jpg
 • banner 73_do neta.jpg
 • banner 72_do neta.jpg
 • banner 79_do neta.jpg
 • banner 83_do neta.jpg
 • banner 61 bez tekstu_do neta.jpg
 • banner 71_do neta.jpg
 • banner 11 bez tekstu_do neta.jpg
 • banner 109_do neta (1).jpg
 • banner 105_do neta.jpg
 • banner 114_do neta.jpg

 

La bildene forklare, forløse eller fornye

I en tidsepoke som i stadig større omfang skildres gjennom bilder, i bildesamfunnets globaliserte konsum av visuelle inntrykk og i verdenshistoriens aller mest omfattende orientering mot video/bildepubliseringer, forblir visuell refleksjon avgjørende. Men da tenker mange naturligvis mediepedagogisk. Visuell Refleksjon tenker og handler også veiledningspedagogisk i forhold til generell pedagogikk, dvs bildebruk og synsinformasjon uansett visningsflate. Pedagogisk veiledning i visuell refleksjon som nøkkelferdighet og kursing i læringsrettet visualisering som nøkkelkompetanse skjer derfor via visuell didaktikkforståelse: Lærerike bildevalg, læring fra film, læringsfremmende bildeoppgaver, visuell didaktikk- og metodeutvikling, læringsrettet bildebruk, læringsbevisst synsinformasjon, video som pedagogisk redskap, veiledningsbasert videoobservasjon og læringssamfunnets bildespråk. 

Visuell Refleksjon er ikke så opptatt av fotografisk presisjon, som det å få andre til å bli aktive i sin visuelle tenkning. Hvordan utvider vi opplevelsen av lærerik visualisering eller forankrer opplevelsen av forståelig funksjonalitet? Visuell Refleksjon er heller ikke opptatt av fotografisk hukommelse, som det å læringsrette visuell studieteknikk, foredle visuelle referater og rendyrke visuelle biografier. Å rette opp andres synsfeil er heller ikke vår jobb. Men vi hjelper gjerne til med å tenke over synsinformasjon via visualiseringsmetodikk. Vi synliggjør visuell trigging av lærelyst og inspirerer til pedagogiske blikk på visuell kommunikasjon, motiverer for utviklende interaksjon via bildekommunikasjon.

Vi har firmabiler og en vellutstyrt tilhenger. Dermed er vi klare til å ta oppdrag som krever litt utstyr, eller spesialutviklet læringsmateriell. Vi ser for oss en dag eller en hel uke på en skole, et kursprogram for en bedrift eller et utviklingskurs som helgekurs eller feriekurs for en gruppe hvor som helst i landet. Større interkommunale utviklingsprosjekter, utviklingsseminarer på tvers av noen få skoler i en kommune - eller en kursrekke i visuell utviklingskompetanse for en eller flere bedrifter, er eksempler på hva vi kan ta på oss.

Vår holdning til veiledning, finnes i menyen til venstre.

Spesialbestillinger, som skreddersydde oppdrag via regi eller annen produksjon, prises etter avtale. Det samme gjelder for visualiseringsløsninger som bransjeløsninger mellom design av nye læremidler og redesign av gamle. Vi hjelper til med spisskompetanse i visuell didaktikkforståelse for skoleverket og nøkkelkompetanse i pedagogisk bildeforståelse for lærende organisasjoner. Ellers tilbyr vi aktivitetspakker og dagspakker avhengig av prioritert tidsbruk og ønsket avgrensning. Kombinasjonen av tidlige inspirasjonskurs og oppfølging via skreddersydde dagspakker gir best virkning som synlig læringstrykk og tydelig lærelyst som effektmål. Unik medvirkning som utvikling, visuell refleksjon som nøkkelferdighet og bildespråk som nøkkelspråk gir en motiverende synergi uansett individ-, gruppe- eller organisasjonsnivå.

Å se fremtiden i øynene handler ikke om blind tro, men om at "Intuisjon er raskere enn fornuft". Det er derfor ikke mulig å gå høyt nok ut ved å fastholde at IQ uten EQ neppe er mulig i læring og personlig vekst. Utviklingsforholdet mellom hjernekraft og bildekraft, mellom IQ (intelligens) og EQ (emosjonell intelligens) via IQQ (intelligente spørsmål) som nøkkelspørmål berører begge hjernehalvdelene, veksler mellom det intuitive og analytiske på en stimulerende måte. Endringsspørsmål som kan endre karrierer, de store bildene av ulike bransjer, eller de symbolske eller mer psykologisk ladede bildene fra andre livsområder som indre bilder på individnivå, er alle nøkkelbilder som dukker opp i forbindelse med interaksjon, visuell refleksjon, via spørsmålsstilling som modigere undring mellom hjertespråk og metaspråk: Å tenke med hjertet betyr ikke annet enn at bildespråk som hjertespråk forblir viktig. Bildespråk som metaspråk, eller innovasjonskraft som skaperkraft, er like avgjørende for innovasjonslyst som for personlig utvikling.

Visuelle hensyn som

 • filmkunnskap
 • læring via film/bilder
 • didaktisk regi av video
 • pedagogisk visualisering
 • pedagogisk fotografering
 • visuell didaktikkforståelse
 • visuelle oppgavestrategier
 • miniatyrstudio som metode
 • bildeforløp som læringsforløp
 • didaktisk design av læremidler
 • video som pedagogisk redskap
 • veiledningsbasert videoobservasjon
 • læringsrettet visualiseringsmetodikk
 • bildeaktiviteter som læringsaktiviteter
 • forbedringsarbeid på visuelle premisser
 • visuell utviklingskompetanse for endringsarbeid

 

Tenk deg om Når nyanser blir viktige detaljer, hva kan bilder i så fall bidra med? Hvordan forsterke en klar prosessforståelse via vinklingen på visuelle budskap? Hvordan videreformidle formidlingsklarhet via organisasjonens bildespråk? Kan veiledningsbasert videoobservasjon stimulere til veier ut av stagnasjon? Hvordan sanser og oppfatter vi vår virkelighet før den ubevisst tolkes og forklares på subjektivt vis, av hver enkelt? Må vi velge mellom den førdigitale grafikken og den digitale? Hvordan visualisere dynamisk kompleksitet? Hva kan spare deg for lange forklaringer? I idrett gir både bilder og videor klare bevegelsesbilder mellom delbevegelser og bevegelsesmønstre, men er hensikten færre muntlige forklaringer eller prestasjonsforbedringer via klarere bevegelsesoppgaver i en kort treningsøkt/et lengre treningsprogram?

Hvordan skaper du et bra førsteinntrykk via litt fargepsykologi? Hvor mye av din bildeevne er sentrert om ditt indre arbeid? Og på hvilke måter kan din visualiseringsevne gjøre en forskjell i innovasjonsarbeid? Hvorfor gir din indre motivjakt deg et intuitivt forsprang i nyutvikling og nytenkning - mellom bildero og bildekraft? Hvilke av dine indre bilder gjør deg tilgjengelig for sanne lettelser for hjernen og frigjørende klarhet for hjertet? Hva må til for å gjøre statistisk materiale lettfattelig enkelt på en inspirerende måte? Hvordan kan visuell refleksjon få oss til å forstå hvordan vi ser på oss selv som seende i en verden midt i bildeforbrukets tidsalder?

Utvikle organisasjonens pedagogiske visualiseringsevne ? 

- via produksjon av egne læremidler ?

Vi er helt alene i landet om å skreddersy pedagogiske utviklingsprosjekter som lokal læremiddelproduksjon i skolers praksisnære forankring via samskapende team mellom nyttig bildekommunikasjon, visuell didaktikkforståelse og visualiseringsmetodikk med erfaringsnær vekt på visuelle oppgavestrategier. Vi støtter lærende organisasjoner i pedagogiske visualisering, går sammen med lærerkollegier om inspirasjonskurs via didaktisk innholdsutvikling til endelig levering av ferdigproduserte læringsressurser, opplysningsfilmer og analoge/digitale læremidler som adskilt eller samkjørt læringstrykk - uansett interaksjonsdesign, læring fra film, video som pedagogisk redskap, bildeaktiviteter som læringsaktiviteter, pedagogiske tepper eller tapeter i gruppe-/klasse- eller spesialrom. Vinduer, tak og gulv kan også utnyttes læringsbevisst.

Slik går vi fra samlæring i team via erfaringsdeling på organisasjonsnivå til selvutviklede, ferdig produserte og leverte sluttprodukter for undervisningskvalitet. Vi bistår proaktivt med prossesledelse via medvirkning, etappevis prosjektstyring og pedagogisk veiledning i forhold til visuell didaktikk som læringsrettet synsinformasjon, didaktisk design, didaktisk regi, læringssamfunnets bildespråk som nøkkelspråk og kreativ tvil. Å heve visuell utviklingskompetanse, mellom den enkeltes personlige bildeevne og organisasjonens pedagogiske visualiseringsevne, er prosjektets innovative hovedmål mellom didaktisk design og didaktisk regi.

Via en innovasjonskontrakt fletter vi samarbeidet med samarbeidspartnere tidlig i planleggingsfasen. Prosjekter hviler på ulike forhold mellom egendesignet og ferdigdesignet innholdsutvikling i læremidler/læringsressurser mellom kombinasjoner av analog/digital og åpen/lukket interaktivitet. Vi utnytter visualisering i både prosjektering og visningsrom, får frem ulike presentasjonsformer for å lykkes.For bedre oversikt over våre læremidler    klikk her   

Vi hjelper deg via kreativ, visuell utviklingskompetanse,
bidrar gjerne med å gi organisasjonen størst mulig

utbytte av våre tjenester

 

Digital synlighet eller spisset synsinformasjon uansett visningsflate ?

Marek Wielgosz,

visuell didaktiker, didaktisk designer, utviklingsveileder,
informasjonsfilosof, pedagogisk fotograf, foto- og videoanalytiker 

veiledning@visuell-refleksjon.no    mob  997 22 627

 

Copyright © Visuel Refleksjon

Visuell didaktikk- og metodeutvikling

 • banner 55 bez tekstu_do neta.jpg
 • banner 73_do neta.jpg
 • banner 72_do neta.jpg
 • banner 79_do neta.jpg
 • banner 83_do neta.jpg
 • banner 61 bez tekstu_do neta.jpg
 • banner 71_do neta.jpg
 • banner 11 bez tekstu_do neta.jpg
 • banner 109_do neta (1).jpg
 • banner 105_do neta.jpg
 • banner 114_do neta.jpg

 

La bildene forklare, forløse eller fornye

I en tidsepoke som i stadig større omfang skildres gjennom bilder, i bildesamfunnets globaliserte konsum av visuelle inntrykk og i verdenshistoriens aller mest omfattende orientering mot video/bildepubliseringer, forblir visuell refleksjon avgjørende. Men da tenker mange naturligvis mediepedagogisk. Visuell Refleksjon tenker og handler også veiledningspedagogisk i forhold til generell pedagogikk, dvs bildebruk og synsinformasjon uansett visningsflate. Pedagogisk veiledning i visuell refleksjon som nøkkelferdighet og kursing i læringsrettet visualisering som nøkkelkompetanse skjer derfor via visuell didaktikkforståelse: Lærerike bildevalg, læring fra film, læringsfremmende bildeoppgaver, visuell didaktikk- og metodeutvikling, læringsrettet bildebruk, læringsbevisst synsinformasjon, video som pedagogisk redskap, veiledningsbasert videoobservasjon og læringssamfunnets bildespråk. 

Visuell Refleksjon er ikke så opptatt av fotografisk presisjon, som det å få andre til å bli aktive i sin visuelle tenkning. Hvordan utvider vi opplevelsen av lærerik visualisering eller forankrer opplevelsen av forståelig funksjonalitet? Visuell Refleksjon er heller ikke opptatt av fotografisk hukommelse, som det å læringsrette visuell studieteknikk, foredle visuelle referater og rendyrke visuelle biografier. Å rette opp andres synsfeil er heller ikke vår jobb. Men vi hjelper gjerne til med å tenke over synsinformasjon via visualiseringsmetodikk. Vi synliggjør visuell trigging av lærelyst og inspirerer til pedagogiske blikk på visuell kommunikasjon, motiverer for utviklende interaksjon via bildekommunikasjon.

Vi har firmabiler og en vellutstyrt tilhenger. Dermed er vi klare til å ta oppdrag som krever litt utstyr, eller spesialutviklet læringsmateriell. Vi ser for oss en dag eller en hel uke på en skole, et kursprogram for en bedrift eller et utviklingskurs som helgekurs eller feriekurs for en gruppe hvor som helst i landet. Større interkommunale utviklingsprosjekter, utviklingsseminarer på tvers av noen få skoler i en kommune - eller en kursrekke i visuell utviklingskompetanse for en eller flere bedrifter, er eksempler på hva vi kan ta på oss.

Vår holdning til veiledning, finnes i menyen til venstre.

Spesialbestillinger, som skreddersydde oppdrag via regi eller annen produksjon, prises etter avtale. Det samme gjelder for visualiseringsløsninger som bransjeløsninger mellom design av nye læremidler og redesign av gamle. Vi hjelper til med spisskompetanse i visuell didaktikkforståelse for skoleverket og nøkkelkompetanse i pedagogisk bildeforståelse for lærende organisasjoner. Ellers tilbyr vi aktivitetspakker og dagspakker avhengig av prioritert tidsbruk og ønsket avgrensning. Kombinasjonen av tidlige inspirasjonskurs og oppfølging via skreddersydde dagspakker gir best virkning som synlig læringstrykk og tydelig lærelyst som effektmål. Unik medvirkning som utvikling, visuell refleksjon som nøkkelferdighet og bildespråk som nøkkelspråk gir en motiverende synergi uansett individ-, gruppe- eller organisasjonsnivå.

Å se fremtiden i øynene handler ikke om blind tro, men om at "Intuisjon er raskere enn fornuft". Det er derfor ikke mulig å gå høyt nok ut ved å fastholde at IQ uten EQ neppe er mulig i læring og personlig vekst. Utviklingsforholdet mellom hjernekraft og bildekraft, mellom IQ (intelligens) og EQ (emosjonell intelligens) via IQQ (intelligente spørsmål) som nøkkelspørmål berører begge hjernehalvdelene, veksler mellom det intuitive og analytiske på en stimulerende måte. Endringsspørsmål som kan endre karrierer, de store bildene av ulike bransjer, eller de symbolske eller mer psykologisk ladede bildene fra andre livsområder som indre bilder på individnivå, er alle nøkkelbilder som dukker opp i forbindelse med interaksjon, visuell refleksjon, via spørsmålsstilling som modigere undring mellom hjertespråk og metaspråk: Å tenke med hjertet betyr ikke annet enn at bildespråk som hjertespråk forblir viktig. Bildespråk som metaspråk, eller innovasjonskraft som skaperkraft, er like avgjørende for innovasjonslyst som for personlig utvikling.

Visuelle hensyn som

 

Tenk deg om Når nyanser blir viktige detaljer, hva kan bilder i så fall bidra med? Hvordan forsterke en klar prosessforståelse via vinklingen på visuelle budskap? Hvordan videreformidle formidlingsklarhet via organisasjonens bildespråk? Kan veiledningsbasert videoobservasjon stimulere til veier ut av stagnasjon? Hvordan sanser og oppfatter vi vår virkelighet før den ubevisst tolkes og forklares på subjektivt vis, av hver enkelt? Må vi velge mellom den førdigitale grafikken og den digitale? Hvordan visualisere dynamisk kompleksitet? Hva kan spare deg for lange forklaringer? I idrett gir både bilder og videor klare bevegelsesbilder mellom delbevegelser og bevegelsesmønstre, men er hensikten færre muntlige forklaringer eller prestasjonsforbedringer via klarere bevegelsesoppgaver i en kort treningsøkt/et lengre treningsprogram?

Hvordan skaper du et bra førsteinntrykk via litt fargepsykologi? Hvor mye av din bildeevne er sentrert om ditt indre arbeid? Og på hvilke måter kan din visualiseringsevne gjøre en forskjell i innovasjonsarbeid? Hvorfor gir din indre motivjakt deg et intuitivt forsprang i nyutvikling og nytenkning - mellom bildero og bildekraft? Hvilke av dine indre bilder gjør deg tilgjengelig for sanne lettelser for hjernen og frigjørende klarhet for hjertet? Hva må til for å gjøre statistisk materiale lettfattelig enkelt på en inspirerende måte? Hvordan kan visuell refleksjon få oss til å forstå hvordan vi ser på oss selv som seende i en verden midt i bildeforbrukets tidsalder?

Utvikle organisasjonens pedagogiske visualiseringsevne ? 

- via produksjon av egne læremidler ?

Vi er helt alene i landet om å skreddersy pedagogiske utviklingsprosjekter som lokal læremiddelproduksjon i skolers praksisnære forankring via samskapende team mellom nyttig bildekommunikasjon, visuell didaktikkforståelse og visualiseringsmetodikk med erfaringsnær vekt på visuelle oppgavestrategier. Vi støtter lærende organisasjoner i pedagogiske visualisering, går sammen med lærerkollegier om inspirasjonskurs via didaktisk innholdsutvikling til endelig levering av ferdigproduserte læringsressurser, opplysningsfilmer og analoge/digitale læremidler som adskilt eller samkjørt læringstrykk - uansett interaksjonsdesign, læring fra film, video som pedagogisk redskap, bildeaktiviteter som læringsaktiviteter, pedagogiske tepper eller tapeter i gruppe-/klasse- eller spesialrom. Vinduer, tak og gulv kan også utnyttes læringsbevisst.

Slik går vi fra samlæring i team via erfaringsdeling på organisasjonsnivå til selvutviklede, ferdig produserte og leverte sluttprodukter for undervisningskvalitet. Vi bistår proaktivt med prossesledelse via medvirkning, etappevis prosjektstyring og pedagogisk veiledning i forhold til visuell didaktikk som læringsrettet synsinformasjon, didaktisk design, didaktisk regi, læringssamfunnets bildespråk som nøkkelspråk og kreativ tvil. Å heve visuell utviklingskompetanse, mellom den enkeltes personlige bildeevne og organisasjonens pedagogiske visualiseringsevne, er prosjektets innovative hovedmål mellom didaktisk design og didaktisk regi.

Via en innovasjonskontrakt fletter vi samarbeidet med samarbeidspartnere tidlig i planleggingsfasen. Prosjekter hviler på ulike forhold mellom egendesignet og ferdigdesignet innholdsutvikling i læremidler/læringsressurser mellom kombinasjoner av analog/digital og åpen/lukket interaktivitet. Vi utnytter visualisering i både prosjektering og visningsrom, får frem ulike presentasjonsformer for å lykkes.For bedre oversikt over våre læremidler    klikk her   

Vi hjelper deg via kreativ, visuell utviklingskompetanse,
bidrar gjerne med å gi organisasjonen størst mulig

utbytte av våre tjenester

 

Digital synlighet eller spisset synsinformasjon uansett visningsflate ?

Marek Wielgosz,

visuell didaktiker, didaktisk designer, utviklingsveileder,
informasjonsfilosof, pedagogisk fotograf, foto- og videoanalytiker 

veiledning@visuell-refleksjon.no    mob  997 22 627

 

Copyright © Visuel Refleksjon