Praktisk bildebruk via bildevalg, bildeaktiviteter og bildekraft

Visuell nytenkning i innovasjonsarbeid

 • banner_128_do_neta-1.jpg
 • banner 19 wer.2 bez tekstu_do neta.jpg
 • banner 98_do neta.jpg
 • banner 102_do neta.jpg
 • banner 123_do neta.jpg
 • banner 13 bez tekstu_do neta.jpg
 • banner 71_do neta.jpg
 • banner 124_do neta (2).jpg
 • banner 81_do neta.jpg
 • banner 20 bez tekstu_do neta.jpg
 • banner 76_do neta.jpg
 • banner 116_do neta (1).jpg
 • banner 110_do neta.jpg
 • banner 127_do neta.jpg

Innovativ tenkning om visuell nytenkning

- ditt intuitive forsprang

Visuell Refleksjon er spent ut mellom visuell nytenkning og visuell verdiskaping. Hva er verdien av at lærende organisasjoner har kultur for enestående visualisering? I praktisk innovasjonsarbeid er vi for det visuelle i coachende lederskap og intuitiv åpenhet i visualiseringsløsninger. Hvordan kommer du videre fra din innovasjonslyst? Hvem er du, eller hvor langt har du kommet i din personlige og forretningsmessige avklaring? Nystarter eller nylig gått konkurs? Søker du patent på din gründer-ide eller er du en etablert innovatør?

Vi foredler ikke perfekte snarveier for startup-miljøer, men stimulerer til innovative forsprang via åpen intuisjon på et kreativt høyt nivå. Bildespråk som nøkkelspråk er derfor vår styrke via spredning av lærerik, fornyende og utviklende visualisering. Vi verdsetter spisset fokus, metagenial posisjonering og innovativ bildekraft som metakraft. Her er våre nettsteder:

               www.ubekymret-visjonsro.no + www.reflektert-visualisering = www.visuell-refleksjon.no

           

Styrk din bildeevne, få liv i ideene dine og oppnå et intuitivt forsprang i ditt/bedriftens innovasjonsarbeid. Det er et forhold mellom ytre visualiseringsevne og indre bildeevne. Oppstartbedrifter som møter veggen har mye å lære ved å evaluere sine tilløp. Oppstartfolk og gründersatsing må få del i dere kunnskap i utviklingsforholdet mellom prispress og kundegrunnlag. Et konkursbo har markedsnær kunnskap å bygge fruktbart videre på. Denne fortrolighetskunnskapen kombinert med innovativ intuisjon er til fordel for selve fornyelsen av fornyelse uansett suksess eller fiasko. Nytenkende og nyskapende forsprang via visuell refleksjon? Eller nyttig erfaringsnærhet bak tvangsavviklinger? Hvordan kan deres bakteppe for egen tilkortkomming bli til nye bakhodemodeller for finstuderte trusler, bedre klarhet for nyetableringer eller mer modne risikoavlastninger i rett tid? Her er vi opptatt av å sikre gründergrunnlaget for sunn gründervekst via smartere risikovilje. Spesielt kvinnelig gründer-suksess gjør oss nysgjerrige på tilbud som skiller seg ut.

Så hvordan letter og forenkler vi andres gründertid mellom risikovillig realisering og tålmodig verdiskaping? Jo, vi foredler innovatørens drivkraft som innovasjonskraft via bildekraft, får frem gode bilder på planstadiet mellom idé og positiv pengestrøm. Vi bidrar altså også til å vurdere feilslått satsning ut fra et oppriktig læringsperspektiv via en mer utviklende næringsfrihet ved å unne hverandre et avbrekk. Hvilke sjanser vil vi ikke gi fra oss? Hvordan takle  uventet realiseringsbyrde, overraskende liten inntektstrøm, selvbebreidelser eller avmakt. Vi går gjerne via bildero som indre arbeidsro til modigere metakraft som gjennomføringskraft, knytter visualisering til forbedringskvalitet i endringsarbeid, læringsarbeid eller innovasjonsarbeid.

Visuell Refleksjon er ikke primært opptatt av å øke kvinneandelen i gründervirksomhet, men ønsker å lære mer om drivkraften bak nettopp kvinners gründerhjerner og pågangsmot. Visualisering skal være enkelt og relevant, uansett usynlige beslutningsfeller, krevende livsvalg, dynamisk kompleksitet, ekstra funksjonalitet, egnet interaktivitet eller smartere produktivitet. Pedagogisk synsinformasjon uansett visningsflate, læringssamfunnets bildespråk uansett nivå, personlig symbolbruk som frigjørende klarhet for hjertet eller bildespråk som metaspråk i innovasjon? Vår spisskompetanse i didaktisk design som pedagogisk grafikk og didaktisk regi hjelper våre kunder med å skjerpe visuelle budskap i opplysningsfilmer og fremragende presentasjoner. Dette ved å gå fra bildero til bildekraft, en tilstand som oppstår når hjernen og hjertet arbeider sammen.

Nye etableringer har fokus på vekstambisjoner og markedspotensial. Men hva med visuell presentasjonsteknikk, indre motivjakt, intuitiv åpenhet som ditt innovative forsprang eller en lanseringsvideo for interessante interessentdialoger? Vi hjelper deg med din behovsavklaring, identifiserer styrken i dine fordeler, får deg til å styre unna illusjoner eller finner visualiseringsløsninger for ditt prioriterte målarbeid. Sammen strekker vi hals mot skuelysten for å tenke over det å se. Som tilbyder av visuelle tjenester foredler vi trening i visuell refleksjon som bedre forbedringsevne via tilpasset visualisering. Leter du etter din visjon, har du forankret din autoritetsro, vil du slutte å utsette ting, klarer du ikke å dempe stresset fra ditt ambisjonsnivå, har du en god håndtering av risikovilje kontra en egnet forståelse av at 100 % kontroll er en illusjon, kvier du deg for rekruttering på grunn av gevinstsikring eller skal du utarbeide en markedsføringsstrategi sammen med usikre samarbeidspartnere?

Visuell Refleksjon ønsker ikke å skape fotovennlige omgivelser, men mer oppmerksomhet rundt tvetydighetens plass i lederrollen. Hvordan foredle selvledelsens indre bilder mellom krevende ambivalens og moden selvhevdelsesvekst. I hvilket ukomfortabelt rom ønsker du å være komfortabel? Hvordan snakke om noe ubehagelig uten at det blir mer ubehagelig? Søker du uanstrengt nytt terreng i ditt indre landskap? Hvordan utvider du ubesværet ditt toleransevindu? Vi forandrer bildehistorien via ny standard for visualisering - fornyelsens bildero som det å returnere ubemerket til bedre bildekraft. Vårt nettverk bidrar til vår suksess, vi til din. Vi utfordrer oss selv på hva vi selv ser og får lyst til å endre. Hvilke av dine indre bilder gjør det lettere å snakke bedre om din egen selvtillit? Når ønsker du å gi karrieren en siste sjanse?

Å verdsette visuell fornyelse eller utnyttelse av visualisering blir straks lettere, når det endelig blir mulig å ane utviklingsbehov og bruksområder utenfor de man selv var i stand til å oppfatte. La deg derfor inspirere til å oppdage viktige signaler tidligere enn det du ellers ville ha gjort via innovativ intuisjon. Dette via fornyet evne til å nyttiggjøre deg den bildekraften alle mennesker har:

Entreprenørrollens visuelle avklaringer, skolenes visuelle motivasjon for bedre tilpasset læringstrykk eller gründerspirens innovative bildevalg mellom indre - og ytre visualiseringer vil kunne tilpasses fremtidens forretningshjerner, kraftpedagoger og personer i utvikling. Via stilskaperens fremsynte kommunikasjonsmål eller oppdragsgiverens klarsynte endringsmål har vi et utgangspunkt for utviklingsveiledning på visuelle premisser. Alt handler om å visualisere via praktisk bildekommunikasjon, eller nyttig bruk av visuell kommunikasjon, ved å visualisere det man tenker for seg selv, ytre visualiseringsevne som indre bildeevne til å synliggjøre hvordan man tenker eller kunsten å få andre til å forstå symbolske eller reelle sammenlikninger som raskere lettelser for hjernen eller perfekte snarveier for hukommelsen. 

Idealet for den coachende væremåten, vår foretrukne veiledningsstil

En av USAs beste advokater maler sine argumenter som forberedelse, stoler på sin bildekraft som rettskraft. Einstein var "også god til å male". Det er hans vitenskapelige prestasjoner som overskygger alt. Men uten den kreative aktiviteten, i hans høyre hjernehalvdel, ville det vitenskapelige gjennombruddet vært utenkelig.

Vår hjelp til kundens bruk av indre/ytre bilder avdekker ambisjoner, speiler behov, definerer roller, avklarer forventninger, presiserer mål praksisnært og kan lett ta flere former. Visuell refleksjon, som nøkkelferdighet i innovativ bildekraft, er en utviklende frihet mellom IQ (intelligens) og EQ (emosjonell intelligens) via IQQ (intelligente spørsmål). Visuell utviklingskompetanse korter dermed ned avstanden mellom "virkelighet" og ideal - forminsker kløften mellom realiteter og våre intensjoner/ambisjoner. Vårt målarbeid er ikke sentrert om en endelig idé, kun fiksert på hensikten med nyttige visualiseringer via praktisk bildekommunikasjon som nyttig synsinformasjon - fokusert om foredling av endringsarbeid via visuell kommunikasjon som metakommunikasjon. 

Utviklingsforholdet mellom hjernekraft og bildekraft, mellom IQ og EQ via IQQ som nøkkelspørmål berører begge hjernehalvdelene, veksler mellom det intuitive og analytiske på en stimulerende måte. Endringsspørsmål som kan endre karrierer, de store bildene av ulike bransjer, eller de symbolske eller mer psykologisk ladede bildene fra andre livsområder som indre bilder på individnivå, er alle nøkkelbilder som dukker opp i forbindelse med interaksjon, visuell refleksjon, via spørsmålsstilling som modigere undring mellom hjertespråk og metaspråk: Å tenke med hjertet betyr ikke annet enn at bildespråk som hjertespråk forblir viktig. Bildespråk som metaspråk, eller innovasjonskraft som skaperkraft, er like avgjørende for innovasjonslyst som for personlig utvikling.

Derfor er veiledning i regi av Visuell Refleksjon svært lite rådgivningsorientert for således å være klok for andre. Vi følger ikke listebaserte råd for å gjøre kunden rustet til å overta våre bilder. Ekte hjelpekunst handler, slik vi foretrekker å se den, om å komme i fruktbar veiledningsposisjon slik at kunden kan stole på sin egne bilder, eller kvitte seg med forstyrrende glansbilder i rett tid. Så frykt ikke strekkmerker etter din gjenfødsel, med mindre du har forstrekt deg. Vi hjelper deg med din fornyelse innenfra via din indre bildeevne. Vi støtter deg også i overbevisende bildebruk via din ytre visualiseringsevne.

Pedagogisk og personlig veiledning er noe vi rendyrker for at du kommer videre i din egen tenkning, dvs stoler på dine bilder. Å speile dine egne behov, bidra på en nøkkelkonferanse, lede et arbeidssaminar eller koordinere noen prosjekter, utvikler våre tjenester i retning av helt nye bruksområder, suksessnivåer eller visuell fornyelse av visuelle hensyn som vi ennå ikke aner de synligste konturene av.

 

                                                                

 

 Rollen som dekker ditt behov for støtte?

 •  Coach for utviklende bildeevne og personlig vekst
 •  Veileder for veisøkers indre motivjakt og symbolbruk
 •  Utviklingsveileder for visuell metakompetanse i innovasjon
 •  Mentorpartner for pedagogisk bildebruk og visuell metodeutvikling
 •  Innovasjonsleder for visuell utviklingskompetanse via bildekraft som metakraft

Intuisjon som visjonens redskap - eller visjon som intuisjonens retning?

Vi tar hensyn til kundens egne bilder, knytter visuell idespredning til nye utviklingsbehov og visuell utviklingskompetanse til drivkraften bak kundens egen drivkraft. Å foredle andres ideutvikling og nyskapingsevne, eller få flere til å skjære igjennom dynamisk kompleksitet via et bedre bildesyn, foredler vi gjerne helt frem til egnet visualisering som forløsning av intuitiv åpenhet - uansett ambisjon. Og fordi det er positivit mulig å bedre sitt bildesyn, er det oppnåelig å forbedre praktisk innovasjonsarbeidVisuell utforskning, av stadig nye bilder på egen tenkning om nyvunne erfaringer eller nyskaping, må til for å videreutvikle eller beholde innovativt forsprang. Vi hjelper deg med bildespråk som metaspråk. 

Tenk deg om Hva har din bildeevne med innovativ intuisjon å gjøre? Hvordan kan veiledningsbasert observasjonsvideo bringe oss til et nytt suksessnivå? Vil du skape nye resultater eller mer frihet for deg selv via innovativ bildekraft? Hvilken hjernehalvdel dominerer din døgnrytme, og hvordan utnytter du den høyre hemisfæren i ditt livsløp? Hvilken fornyelse er det avgjørende å få synliggjort? Til hvilket segment vil du tilføre innovasjon? Hva er ditt bilde på det å være kreativ, ha tro på nye ideer og stadig stole på egen intuisjon? Hva skjer den dagen ideen er bedre enn deg, eller gründeren som fikk den? Kan en seriegründer få noe ut av en dårlig forretningside? Hva slags bildesyn fungerer til fordel for innovative praksismiljøer? Hva gjør du for å komme deg ut av lanseringsboblen? Hvor forelsket er du i din forretningside, og hva må til for å få til en overskridende bearbeidelse av den?

Marek Wielgosz,
mentor i innovativ intuisjon og
katalysator for mestringslidenskapelig metanoia

veiledning@visuell-refleksjon.no  mob  997 22 627

Copyright © Visuel Refleksjon

Visuell nytenkning i innovasjonsarbeid

 • banner_128_do_neta-1.jpg
 • banner 19 wer.2 bez tekstu_do neta.jpg
 • banner 98_do neta.jpg
 • banner 102_do neta.jpg
 • banner 123_do neta.jpg
 • banner 13 bez tekstu_do neta.jpg
 • banner 71_do neta.jpg
 • banner 124_do neta (2).jpg
 • banner 81_do neta.jpg
 • banner 20 bez tekstu_do neta.jpg
 • banner 76_do neta.jpg
 • banner 116_do neta (1).jpg
 • banner 110_do neta.jpg
 • banner 127_do neta.jpg

Innovativ tenkning om visuell nytenkning

- ditt intuitive forsprang

Visuell Refleksjon er spent ut mellom visuell nytenkning og visuell verdiskaping. Hva er verdien av at lærende organisasjoner har kultur for enestående visualisering? I praktisk innovasjonsarbeid er vi for det visuelle i coachende lederskap og intuitiv åpenhet i visualiseringsløsninger. Hvordan kommer du videre fra din innovasjonslyst? Hvem er du, eller hvor langt har du kommet i din personlige og forretningsmessige avklaring? Nystarter eller nylig gått konkurs? Søker du patent på din gründer-ide eller er du en etablert innovatør?

Vi foredler ikke perfekte snarveier for startup-miljøer, men stimulerer til innovative forsprang via åpen intuisjon på et kreativt høyt nivå. Bildespråk som nøkkelspråk er derfor vår styrke via spredning av lærerik, fornyende og utviklende visualisering. Vi verdsetter spisset fokus, metagenial posisjonering og innovativ bildekraft som metakraft. Her er våre nettsteder:

               www.ubekymret-visjonsro.no + www.reflektert-visualisering = www.visuell-refleksjon.no

           

Styrk din bildeevne, få liv i ideene dine og oppnå et intuitivt forsprang i ditt/bedriftens innovasjonsarbeid. Det er et forhold mellom ytre visualiseringsevne og indre bildeevne. Oppstartbedrifter som møter veggen har mye å lære ved å evaluere sine tilløp. Oppstartfolk og gründersatsing må få del i dere kunnskap i utviklingsforholdet mellom prispress og kundegrunnlag. Et konkursbo har markedsnær kunnskap å bygge fruktbart videre på. Denne fortrolighetskunnskapen kombinert med innovativ intuisjon er til fordel for selve fornyelsen av fornyelse uansett suksess eller fiasko. Nytenkende og nyskapende forsprang via visuell refleksjon? Eller nyttig erfaringsnærhet bak tvangsavviklinger? Hvordan kan deres bakteppe for egen tilkortkomming bli til nye bakhodemodeller for finstuderte trusler, bedre klarhet for nyetableringer eller mer modne risikoavlastninger i rett tid? Her er vi opptatt av å sikre gründergrunnlaget for sunn gründervekst via smartere risikovilje. Spesielt kvinnelig gründer-suksess gjør oss nysgjerrige på tilbud som skiller seg ut.

Så hvordan letter og forenkler vi andres gründertid mellom risikovillig realisering og tålmodig verdiskaping? Jo, vi foredler innovatørens drivkraft som innovasjonskraft via bildekraft, får frem gode bilder på planstadiet mellom idé og positiv pengestrøm. Vi bidrar altså også til å vurdere feilslått satsning ut fra et oppriktig læringsperspektiv via en mer utviklende næringsfrihet ved å unne hverandre et avbrekk. Hvilke sjanser vil vi ikke gi fra oss? Hvordan takle  uventet realiseringsbyrde, overraskende liten inntektstrøm, selvbebreidelser eller avmakt. Vi går gjerne via bildero som indre arbeidsro til modigere metakraft som gjennomføringskraft, knytter visualisering til forbedringskvalitet i endringsarbeid, læringsarbeid eller innovasjonsarbeid.

Visuell Refleksjon er ikke primært opptatt av å øke kvinneandelen i gründervirksomhet, men ønsker å lære mer om drivkraften bak nettopp kvinners gründerhjerner og pågangsmot. Visualisering skal være enkelt og relevant, uansett usynlige beslutningsfeller, krevende livsvalg, dynamisk kompleksitet, ekstra funksjonalitet, egnet interaktivitet eller smartere produktivitet. Pedagogisk synsinformasjon uansett visningsflate, læringssamfunnets bildespråk uansett nivå, personlig symbolbruk som frigjørende klarhet for hjertet eller bildespråk som metaspråk i innovasjon? Vår spisskompetanse i didaktisk design som pedagogisk grafikk og didaktisk regi hjelper våre kunder med å skjerpe visuelle budskap i opplysningsfilmer og fremragende presentasjoner. Dette ved å gå fra bildero til bildekraft, en tilstand som oppstår når hjernen og hjertet arbeider sammen.

Nye etableringer har fokus på vekstambisjoner og markedspotensial. Men hva med visuell presentasjonsteknikk, indre motivjakt, intuitiv åpenhet som ditt innovative forsprang eller en lanseringsvideo for interessante interessentdialoger? Vi hjelper deg med din behovsavklaring, identifiserer styrken i dine fordeler, får deg til å styre unna illusjoner eller finner visualiseringsløsninger for ditt prioriterte målarbeid. Sammen strekker vi hals mot skuelysten for å tenke over det å se. Som tilbyder av visuelle tjenester foredler vi trening i visuell refleksjon som bedre forbedringsevne via tilpasset visualisering. Leter du etter din visjon, har du forankret din autoritetsro, vil du slutte å utsette ting, klarer du ikke å dempe stresset fra ditt ambisjonsnivå, har du en god håndtering av risikovilje kontra en egnet forståelse av at 100 % kontroll er en illusjon, kvier du deg for rekruttering på grunn av gevinstsikring eller skal du utarbeide en markedsføringsstrategi sammen med usikre samarbeidspartnere?

Visuell Refleksjon ønsker ikke å skape fotovennlige omgivelser, men mer oppmerksomhet rundt tvetydighetens plass i lederrollen. Hvordan foredle selvledelsens indre bilder mellom krevende ambivalens og moden selvhevdelsesvekst. I hvilket ukomfortabelt rom ønsker du å være komfortabel? Hvordan snakke om noe ubehagelig uten at det blir mer ubehagelig? Søker du uanstrengt nytt terreng i ditt indre landskap? Hvordan utvider du ubesværet ditt toleransevindu? Vi forandrer bildehistorien via ny standard for visualisering - fornyelsens bildero som det å returnere ubemerket til bedre bildekraft. Vårt nettverk bidrar til vår suksess, vi til din. Vi utfordrer oss selv på hva vi selv ser og får lyst til å endre. Hvilke av dine indre bilder gjør det lettere å snakke bedre om din egen selvtillit? Når ønsker du å gi karrieren en siste sjanse?

Å verdsette visuell fornyelse eller utnyttelse av visualisering blir straks lettere, når det endelig blir mulig å ane utviklingsbehov og bruksområder utenfor de man selv var i stand til å oppfatte. La deg derfor inspirere til å oppdage viktige signaler tidligere enn det du ellers ville ha gjort via innovativ intuisjon. Dette via fornyet evne til å nyttiggjøre deg den bildekraften alle mennesker har:

Entreprenørrollens visuelle avklaringer, skolenes visuelle motivasjon for bedre tilpasset læringstrykk eller gründerspirens innovative bildevalg mellom indre - og ytre visualiseringer vil kunne tilpasses fremtidens forretningshjerner, kraftpedagoger og personer i utvikling. Via stilskaperens fremsynte kommunikasjonsmål eller oppdragsgiverens klarsynte endringsmål har vi et utgangspunkt for utviklingsveiledning på visuelle premisser. Alt handler om å visualisere via praktisk bildekommunikasjon, eller nyttig bruk av visuell kommunikasjon, ved å visualisere det man tenker for seg selv, ytre visualiseringsevne som indre bildeevne til å synliggjøre hvordan man tenker eller kunsten å få andre til å forstå symbolske eller reelle sammenlikninger som raskere lettelser for hjernen eller perfekte snarveier for hukommelsen. 

Idealet for den coachende væremåten, vår foretrukne veiledningsstil

En av USAs beste advokater maler sine argumenter som forberedelse, stoler på sin bildekraft som rettskraft. Einstein var "også god til å male". Det er hans vitenskapelige prestasjoner som overskygger alt. Men uten den kreative aktiviteten, i hans høyre hjernehalvdel, ville det vitenskapelige gjennombruddet vært utenkelig.

Vår hjelp til kundens bruk av indre/ytre bilder avdekker ambisjoner, speiler behov, definerer roller, avklarer forventninger, presiserer mål praksisnært og kan lett ta flere former. Visuell refleksjon, som nøkkelferdighet i innovativ bildekraft, er en utviklende frihet mellom IQ (intelligens) og EQ (emosjonell intelligens) via IQQ (intelligente spørsmål). Visuell utviklingskompetanse korter dermed ned avstanden mellom "virkelighet" og ideal - forminsker kløften mellom realiteter og våre intensjoner/ambisjoner. Vårt målarbeid er ikke sentrert om en endelig idé, kun fiksert på hensikten med nyttige visualiseringer via praktisk bildekommunikasjon som nyttig synsinformasjon - fokusert om foredling av endringsarbeid via visuell kommunikasjon som metakommunikasjon. 

Utviklingsforholdet mellom hjernekraft og bildekraft, mellom IQ og EQ via IQQ som nøkkelspørmål berører begge hjernehalvdelene, veksler mellom det intuitive og analytiske på en stimulerende måte. Endringsspørsmål som kan endre karrierer, de store bildene av ulike bransjer, eller de symbolske eller mer psykologisk ladede bildene fra andre livsområder som indre bilder på individnivå, er alle nøkkelbilder som dukker opp i forbindelse med interaksjon, visuell refleksjon, via spørsmålsstilling som modigere undring mellom hjertespråk og metaspråk: Å tenke med hjertet betyr ikke annet enn at bildespråk som hjertespråk forblir viktig. Bildespråk som metaspråk, eller innovasjonskraft som skaperkraft, er like avgjørende for innovasjonslyst som for personlig utvikling.

Derfor er veiledning i regi av Visuell Refleksjon svært lite rådgivningsorientert for således å være klok for andre. Vi følger ikke listebaserte råd for å gjøre kunden rustet til å overta våre bilder. Ekte hjelpekunst handler, slik vi foretrekker å se den, om å komme i fruktbar veiledningsposisjon slik at kunden kan stole på sin egne bilder, eller kvitte seg med forstyrrende glansbilder i rett tid. Så frykt ikke strekkmerker etter din gjenfødsel, med mindre du har forstrekt deg. Vi hjelper deg med din fornyelse innenfra via din indre bildeevne. Vi støtter deg også i overbevisende bildebruk via din ytre visualiseringsevne.

Pedagogisk og personlig veiledning er noe vi rendyrker for at du kommer videre i din egen tenkning, dvs stoler på dine bilder. Å speile dine egne behov, bidra på en nøkkelkonferanse, lede et arbeidssaminar eller koordinere noen prosjekter, utvikler våre tjenester i retning av helt nye bruksområder, suksessnivåer eller visuell fornyelse av visuelle hensyn som vi ennå ikke aner de synligste konturene av.

 

                                                                

 

 Rollen som dekker ditt behov for støtte?

Intuisjon som visjonens redskap - eller visjon som intuisjonens retning?

Vi tar hensyn til kundens egne bilder, knytter visuell idespredning til nye utviklingsbehov og visuell utviklingskompetanse til drivkraften bak kundens egen drivkraft. Å foredle andres ideutvikling og nyskapingsevne, eller få flere til å skjære igjennom dynamisk kompleksitet via et bedre bildesyn, foredler vi gjerne helt frem til egnet visualisering som forløsning av intuitiv åpenhet - uansett ambisjon. Og fordi det er positivit mulig å bedre sitt bildesyn, er det oppnåelig å forbedre praktisk innovasjonsarbeidVisuell utforskning, av stadig nye bilder på egen tenkning om nyvunne erfaringer eller nyskaping, må til for å videreutvikle eller beholde innovativt forsprang. Vi hjelper deg med bildespråk som metaspråk. 

Tenk deg om Hva har din bildeevne med innovativ intuisjon å gjøre? Hvordan kan veiledningsbasert observasjonsvideo bringe oss til et nytt suksessnivå? Vil du skape nye resultater eller mer frihet for deg selv via innovativ bildekraft? Hvilken hjernehalvdel dominerer din døgnrytme, og hvordan utnytter du den høyre hemisfæren i ditt livsløp? Hvilken fornyelse er det avgjørende å få synliggjort? Til hvilket segment vil du tilføre innovasjon? Hva er ditt bilde på det å være kreativ, ha tro på nye ideer og stadig stole på egen intuisjon? Hva skjer den dagen ideen er bedre enn deg, eller gründeren som fikk den? Kan en seriegründer få noe ut av en dårlig forretningside? Hva slags bildesyn fungerer til fordel for innovative praksismiljøer? Hva gjør du for å komme deg ut av lanseringsboblen? Hvor forelsket er du i din forretningside, og hva må til for å få til en overskridende bearbeidelse av den?

Marek Wielgosz,
mentor i innovativ intuisjon og
katalysator for mestringslidenskapelig metanoia

veiledning@visuell-refleksjon.no  mob  997 22 627

Copyright © Visuel Refleksjon