Praktisk bildebruk via bildevalg, bildeaktiviteter og bildekraft

Online salg av læremidler

 • banner 71_do neta.jpg
 • banner 96_do neta.jpg
 • banner 96_do neta b.jpg
 • banner 84_do neta.jpg
 • banner 77_do neta (1) b.jpg
 • banner 79_do neta.jpg
 • banner 32 bez tekstu_do neta.jpg
 • banner 27 bez tekstu_do neta.jpg
 • banner 94_do neta (2).jpg
 • banner 87_do neta.jpg
 • banner 28 bez tekstu_do neta.jpg

 

Didaktisk pakkesalg

«Åpen interaksjon om visuell refleksjon.»

Produkt 1

Undervisningspakken kan enkelt deles opp, men som komplett leveranse inneholder den: 4 esker med fysiske utsagnskort, 4 DVD med digitaliserte utsagn, 7 tosidige plakater, 1 tosidig matte samt 2 hefter som metodisk veiledning. Pakkens formål er å stimulere til undring som empatisk kommunikasjon rundt bildespråk som nøkkelspråk og bildekraft som metakraft. Visuell forbedringskvalitet i nyutvikling og innovasjonslyst via intuitiv åpenhet er hensikten med å "sortere" kortene.

NB! Vår metodiske veiledning er inkludert i prisen.

"Hva mener du er det mest interessante ved bergkunstens gåtefulle helleristninger, selve begynnelsen på bildespråkets historie?" MW

KR 5555

 

Salg av veiledningshefter

«Introduksjonsveiledning i hvordan kombinere undervisningspakkens ulike deler.»

Produkt 2

Heftet fungerer som en åpning til den didaktiske pakkens mulige bruk, en inspirasjon til metodisk variasjon, uavhengig av pedagogisk syn og læringsvaner. Hovedprinsippet er enkelt: Sorteringsarbeid som refleksjonsarbeid.

Fjernveiledning via Skype eller telefon er inkludert i prisen.

KR 1111

Eskesalg

 • kort_154.jpg
 • kort_007.jpg
 • kort_177.jpg
 • bildekor_3.jpg
 • kort_019.jpg
 • kort_230.jpg
 • kort_339.jpg
 • kort_209.jpg
 • kort_392.jpg

«Hvor peker eskens utsagnskort?«

Produkt 3

488 fysiske "utsagnskort" i en eske. Hvert kort inneholder enten et sitat, et spørsmål eller en samling av «visuelle begreper». «Selve kilden» til synets rolle via det visuelle i vår tankevirksomhet. For deg som ønsker å bli mer bevisst på synets betydning for erkjennelse, læring, innovasjon og utvikling. Eskens innholde er en del av vårt didaktiske pakkesalg, men kan fint utnyttes for seg (men da må noen av kortene overses som opprinnelig tilhørende et metodisk sorteringsarbeid for refleksjonsarbeid).
NB! Verken nær- eller fjernveiledning er inkludert i prisen. 

KR 366 ( inkludert porto(ESKE + DVD = kr. 466)

 

Tre av eskens kort leses opp i intro. videoen. Klikk  40i topp-menyen for å høre og se. 

DVD salg

«Hva fungerer som et visuelt begrep?«

Produkt 4

414 digitaliserte utsagn. DVD-en inneholder et avgrenset antall utsagn fra esken, men som enkelt kan brukes via skjerm, eller som metodisk variasjon mellom digitale og analoge utsagn. For deg som ønsker å gjøre andre mer bildebevisst via synets betydning.

KR 266 (inkludert porto) (DVD + ESKE = kr. 466)

DVD-poesi, litt selvledelse på si

«Hvis livet ditt var et videobånd.»

Produkt 5

Det er et lekent forsøk på samspillet mellom musikk, lyrikk og «visuell logikk». DVD-en fungerer som et utsiktspunkt fra hest og vogn i en indre reise - sermonivognen i et indre landskap.

Frode Rønningsbakk spiller kontrabass.

KR 333

Hva med innholdsløsninger for veggbasert eller nettbasert videoinnhold?

 vi beskriver idèen bak nettvideon  +  vi viser frem våre tanker  =  din  digitale suksess


                                                 40   For  kr. 39 000,- får du:

  

                                                                         >   ultrakort og generell konseptbeskrivelse for kr 3333,-
                                                                               uansett videre samarbeid

                                                                         >   tilpasset videoformidling  5-8 min. 

                                                                           >   manusgodkjenning

                                                                            >   digitalt råmateriale

                                                                             >   profesjonell tale

                                                                             >   redigering

                                                                             >   musikk

Tenk deg om Er det mulig å visualisere lyd? Hvordan veksle mellom ulike måter å visualisere selve lyden? Trenger du hjelp til didaktiske regi av din animert forklaringsvideo? Hva skal vi med didaktisk design, grafisk didaktikk og visuell didaktikkforståelse? Hvordan visualisere fremsyntheten i det du nytenker? Hva må til av visuell forforståelse og merarbeid for en mer aktiv og kreativ bruk av bilder i læring og personlig vekst? Hva blir læringseffekten av en stadig bedre foredling av læringssamfunnets bildespråk? Og hva blir utviklingseffekten når vi omsetter vårt bildespråk til et dypere hjertespråk? Hva skal vi med flere digitale tavler når vi mangler visuelle didaktikere? Hvordan sanser og oppfatter du din virkelighet før den ubevisst tolkes og forklares på subjektivt vis, av deg? Ønsker du å presentere ideer med overbevisende bildekraft? Står utviklingsavdelingen i sin innovative bildeforståelse? 

Kontaktinformasjon i anledning av nye oppdrag: Klikk i topp-menyen. Vi hjelper deg  med didaktisk design av nye læremidler eller redesign av gamle. Kanskje du har en god idè til ny kursvideo eller ny synopsis til en foreldet, men trenger en didaktisk regissør?

MW,visuell foredler av forbedringskvalitet, innovatør av visuell nytenkning som innovativ tenkning, utviklingsveileder i pedagogisk
bildebruk for lærerik visualisering, mentor i personlig symbolbruk for utviklende visualisering, regissør av veggbasert videoinnhold som kommunikasjon i storformat og instruktør av veiledningsbasert videoobservasjon for utvikling av kvalitet i yrkespraksis

   

    

 

Navn:
Etternavn:
Skole/Firmanavn:
E-post:
Telefon/mobil:
Postnummer:
Poststed:
Land:
Ønskes kun hjelp til å utvikle læremidler?
Produktnr: Antall stk.: Kampanjekode:
Produktnr: Antall stk.: Kampanjekode:
Produktnr: Antall stk.: Kampanjekode:
Kode fra bildet: Rewrite

Copyright © Visuel Refleksjon

Online salg av læremidler

 • banner 71_do neta.jpg
 • banner 96_do neta.jpg
 • banner 96_do neta b.jpg
 • banner 84_do neta.jpg
 • banner 77_do neta (1) b.jpg
 • banner 79_do neta.jpg
 • banner 32 bez tekstu_do neta.jpg
 • banner 27 bez tekstu_do neta.jpg
 • banner 94_do neta (2).jpg
 • banner 87_do neta.jpg
 • banner 28 bez tekstu_do neta.jpg

 

Didaktisk pakkesalg

«Åpen interaksjon om visuell refleksjon.»

Produkt 1

Undervisningspakken kan enkelt deles opp, men som komplett leveranse inneholder den: 4 esker med fysiske utsagnskort, 4 DVD med digitaliserte utsagn, 7 tosidige plakater, 1 tosidig matte samt 2 hefter som metodisk veiledning. Pakkens formål er å stimulere til undring som empatisk kommunikasjon rundt bildespråk som nøkkelspråk og bildekraft som metakraft. Visuell forbedringskvalitet i nyutvikling og innovasjonslyst via intuitiv åpenhet er hensikten med å "sortere" kortene.

NB! Vår metodiske veiledning er inkludert i prisen.

"Hva mener du er det mest interessante ved bergkunstens gåtefulle helleristninger, selve begynnelsen på bildespråkets historie?" MW

KR 5555

 

Salg av veiledningshefter

«Introduksjonsveiledning i hvordan kombinere undervisningspakkens ulike deler.»

Produkt 2

Heftet fungerer som en åpning til den didaktiske pakkens mulige bruk, en inspirasjon til metodisk variasjon, uavhengig av pedagogisk syn og læringsvaner. Hovedprinsippet er enkelt: Sorteringsarbeid som refleksjonsarbeid.

Fjernveiledning via Skype eller telefon er inkludert i prisen.

KR 1111

Eskesalg

 • kort_154.jpg
 • kort_007.jpg
 • kort_177.jpg
 • bildekor_3.jpg
 • kort_019.jpg
 • kort_230.jpg
 • kort_339.jpg
 • kort_209.jpg
 • kort_392.jpg

«Hvor peker eskens utsagnskort?«

Produkt 3

488 fysiske "utsagnskort" i en eske. Hvert kort inneholder enten et sitat, et spørsmål eller en samling av «visuelle begreper». «Selve kilden» til synets rolle via det visuelle i vår tankevirksomhet. For deg som ønsker å bli mer bevisst på synets betydning for erkjennelse, læring, innovasjon og utvikling. Eskens innholde er en del av vårt didaktiske pakkesalg, men kan fint utnyttes for seg (men da må noen av kortene overses som opprinnelig tilhørende et metodisk sorteringsarbeid for refleksjonsarbeid).
NB! Verken nær- eller fjernveiledning er inkludert i prisen. 

KR 366 ( inkludert porto(ESKE + DVD = kr. 466)

 

Tre av eskens kort leses opp i intro. videoen. Klikk  40i topp-menyen for å høre og se. 

DVD salg

«Hva fungerer som et visuelt begrep?«

Produkt 4

414 digitaliserte utsagn. DVD-en inneholder et avgrenset antall utsagn fra esken, men som enkelt kan brukes via skjerm, eller som metodisk variasjon mellom digitale og analoge utsagn. For deg som ønsker å gjøre andre mer bildebevisst via synets betydning.

KR 266 (inkludert porto) (DVD + ESKE = kr. 466)

DVD-poesi, litt selvledelse på si

«Hvis livet ditt var et videobånd.»

Produkt 5

Det er et lekent forsøk på samspillet mellom musikk, lyrikk og «visuell logikk». DVD-en fungerer som et utsiktspunkt fra hest og vogn i en indre reise - sermonivognen i et indre landskap.

Frode Rønningsbakk spiller kontrabass.

KR 333

Hva med innholdsløsninger for veggbasert eller nettbasert videoinnhold?

 vi beskriver idèen bak nettvideon  +  vi viser frem våre tanker  =  din  digitale suksess


                                                 40   For  kr. 39 000,- får du:

  

                                                                         >   ultrakort og generell konseptbeskrivelse for kr 3333,-
                                                                               uansett videre samarbeid

                                                                         >   tilpasset videoformidling  5-8 min. 

                                                                           >   manusgodkjenning

                                                                            >   digitalt råmateriale

                                                                             >   profesjonell tale

                                                                             >   redigering

                                                                             >   musikk

Tenk deg om Er det mulig å visualisere lyd? Hvordan veksle mellom ulike måter å visualisere selve lyden? Trenger du hjelp til didaktiske regi av din animert forklaringsvideo? Hva skal vi med didaktisk design, grafisk didaktikk og visuell didaktikkforståelse? Hvordan visualisere fremsyntheten i det du nytenker? Hva må til av visuell forforståelse og merarbeid for en mer aktiv og kreativ bruk av bilder i læring og personlig vekst? Hva blir læringseffekten av en stadig bedre foredling av læringssamfunnets bildespråk? Og hva blir utviklingseffekten når vi omsetter vårt bildespråk til et dypere hjertespråk? Hva skal vi med flere digitale tavler når vi mangler visuelle didaktikere? Hvordan sanser og oppfatter du din virkelighet før den ubevisst tolkes og forklares på subjektivt vis, av deg? Ønsker du å presentere ideer med overbevisende bildekraft? Står utviklingsavdelingen i sin innovative bildeforståelse? 

Kontaktinformasjon i anledning av nye oppdrag: Klikk i topp-menyen. Vi hjelper deg  med didaktisk design av nye læremidler eller redesign av gamle. Kanskje du har en god idè til ny kursvideo eller ny synopsis til en foreldet, men trenger en didaktisk regissør?

MW,visuell foredler av forbedringskvalitet, innovatør av visuell nytenkning som innovativ tenkning, utviklingsveileder i pedagogisk
bildebruk for lærerik visualisering, mentor i personlig symbolbruk for utviklende visualisering, regissør av veggbasert videoinnhold som kommunikasjon i storformat og instruktør av veiledningsbasert videoobservasjon for utvikling av kvalitet i yrkespraksis

   

    

 

Navn:
Etternavn:
Skole/Firmanavn:
E-post:
Telefon/mobil:
Postnummer:
Poststed:
Land:
Ønskes kun hjelp til å utvikle læremidler?
Produktnr: Antall stk.: Kampanjekode:
Produktnr: Antall stk.: Kampanjekode:
Produktnr: Antall stk.: Kampanjekode:
Kode fra bildet: Rewrite

Copyright © Visuel Refleksjon