Praktisk bildebruk via bildevalg, bildeaktiviteter og bildekraft

Vårt tjenestespekter via veiledende priser

 • banner 126_do neta.jpg
 • banner 19 wer.2 bez tekstu_do neta.jpg
 • banner 77_do neta.jpg
 • banner 119_do neta.jpg
 • banner 79_do neta.jpg
 • banner 71_do neta.jpg
 • banner 21 bez tekstu_do neta.jpg
 • banner 84_do neta (b).jpg
 • banner 56 bez tekstu_do neta.jpg
 • banner 7 bez tekstu_do neta.jpg
 • banner 74_do neta (1) ja.jpg
 • banner 13 bez tekstu_do neta.jpg
 • banner 118_do neta.jpg
 • banner 78_do neta.jpg
 • banner 11 bez tekstu_do neta.jpg
 • banner 118_do neta.jpg
 • 1782_banner_128_do_neta-1.jpg.jpg

Pedagogisk veiledning        

 • En times veiledning i lærerik
  visualisering koster               kr.    777
 • En times tolking, eller ulike
  språk som undervisning, via
  visuelle forenklinger              kr.  1177  
 •       norsk
 •       dansk
 •       polsk
 •       engelsk
 •       tysk
 • Et frokostseminar                 kr.   7 777
 • Et miniseminar                     kr. 17 777
 • Et arbeidsseminar                 kr. 39 777  

 • Et utviklingsseminar ut fra
  oppdragsgivers ramme          kr. 47 777
 • Et utviklingsseminar
  ut fra vår ramme                
  kr. 67 777

 • Et inspirasjonsforedrag          kr. 27 777  

  Velg mellom

  >   Læringssamfunnets bildespråk 

        i den digitale epoken
  >   
  Mangelen på visuelle didaktikere
        i bildeforbrukets tidsalder
  >   Bildespråk som nøkkelspråk
  >   
  Visuell utviklingskompetanse
  >   Visuell didaktikkforståelse

  >   Informasjonsfilosofi mellom langsom
        biologi og rask bildeteknologi
  >   Visuell veiledningspedagogikk
  >   
  Visuell refleksjon i bildesamfunnet
  >   Visualisering som personlig symbolikk

  >   Visualisering som pedagogisk bildebruk
        for lærende personer og organisasjoner
  >   Er skriftligheten truet i bildeforbrukets
        tidsalder? Visuell analfabetisme +
        emosjonell ordløshet = ????

INSPIRERENDE FOREDRAG OM LÆRINGSBEVISST METAGENIALITET

 • Foredrag om visuell studieteknikk              kr. 27 000  
 • Foredrag om visuell presentasjonsteknikk   kr. 28 000  
 • Foredrag om visuell hukommelsesteknikk   kr. 29 000  

 • Alle tre foredragene som foredragsrekke    kr. 66 000  

 • Foredrag om visuell veiledningspedagogikk kr. 49 000


 • Fra bildesyn til læringssyn via bildekraftens
  metageniale innovasjonskraft kr. 57 777

 • Et spesialtilpasset foredrag    kr. 67 777

 • Foredraget "Fra presentasjonsvariablene i 
  førdigital grafikk til visuell didaktikk i den
  digitale tidsalder"
  prises til    kr. 47 777

Visualisering av kunnskapskonkurranser

 • Vi skreddersyr en quiz via din visuelle humor kr. 37 777
 • Vi leder gjerne vår selvproduserte bildequiz   kr.   4 777
 • Vi visualiserer din/firmaets/festens bildequiz  kr. 27 777  
 • Vi lærer deg å visualisere din egen bildequiz  kr. 18 777
 • Vi tilbyr arrangementet/seminaret/kampanjen
  en spesialtilpasset quiz på visuelle premisser kr. 38 777

  Velg mellom ulike bildequizer
  • kunnskapsbasert repeterende
  • ekstern og utviklingsorientert
  • intern og opplæringsrettet
  • leken og underholdende 
  • lett oppsummerende
  • god blanding
  • ren humor
  • annet?

        Våre kurs er praksisnære, basert på bildeeksempler og
        praktisk bildekommunikasjon via felles refleksjon

 • Et innovativt kurs i didaktisk designpsykologi
  • pris for bedriftsintern opplæring via internkurs       kr.   67 777
  • pris for et interkommunalt utviklingsprosjekt          kr. 377 777
 • Spesialkurs i didaktisk fargepsykologi - didaktisk bruk av
  pedagogisk fargefokus. Fargebruk i tilpasset opplæring:
  Læringsrettet fargebruk i vårt læringsbevisste metaspråk?
  Kurset tilpasses til pedagogisk personale uansett nivå    kr.  67 777  
  (Prisen reduseres hvis det praktiske ordnes av oppdragsgiver)

 • Et spesialkurs i migrasjonspedagogisk bildebruk            kr.  53 777

  INSPIRASJONSKURS FOR LÆRINGSARBEID

 • Kurs A i visuell studieteknikk              kr.  36 000
 • Kurs B i visuell presentasjonsteknikk   kr.  37 000
 • Kurs C i visuell hukommelsesteknikk   kr.  38 000
 • Kurs D i visuell veiledningspedagogikk kr.  79 000

 • Kurs A + B    prises til                        kr.  60 000
 • Kurs A + B + C koster                        kr.  90 000

       Alle fire ( A+B+C+D ) kurs som èn kursrekke  kr. 140 000 


       TEORI I FOKUS, REN PRAKSIS ELLER TEORI OG PRAKSIS?

          A
Vi øver oss i visuell refleksjon, vektlegger indre bildeevne
          som konkret utgangspunkt for ytre visualiseringsevne             kr.  23 777

          B Vi øver oss praksisnært kun på pedagogisk visualisering       kr.  34 777

          C En erfaringsnær og utfyllende kombinasjon av teori/praksis  kr.  45 777

         Hele kursrekken A + B + C gir en annen prisreduksjon            kr.  90 777 

 • Et skreddersydd kurs for ca. 20 personer                      kr.  53 777
 • Et inspirasjonskurs i visuell didaktikk                            kr.  34 777   
 • Et inspirasjonskurs i bildekraft/metakraft                      kr.  37 777   
 • Et kurs i spesialpedagogisk bildebruk                           kr.  41 777 • Fra bildesyn til læringssyn for innovasjonslyst, fra et utvidet
  tekstbegrep til et viere læringsbegrep via bildebruk        kr.   67 777
  Samme kursinnhold med oppdragsgivers ramme 
  kr.   47 777

 • Vi tilbyr et kurs i fotoserier/miniatyrstudio som metode   kr.   67 777
 • Samme kurs, i miniatyrstudio som metode, via praktisk
  bildekommunikasjon, men med oppdragsgivers ramme   kr.   47 777

 • Et kursprogram for visuell foredling av tolketjenester      kr. 157 777
  • kontekstavklarende bildebruk
  • psykologisk kontrakt om riktig bildevalg
  • de psykologiske barrierene i kommunikasjonen
  • tospråklig identitetsforvirring og krysskulturell forståelse

 • Et kursprogram for iPad i læringsarbeid og pedagogisk visualisering
  • mellom visuelle oppgavestrategier og visuell didaktikk
  • mellom digital klasseledelse og digital studieteknikk
  • mellom passiv underholdning og aktiv læring         kr.  377 777

   NYHET PRISES ETTER AVTALE

   Pedagogiske utviklingsprosjektersom lokal læremiddelproduksjon:

   Dette via skolers praksisnære forankring
   som nyttig bildekommunikasjon, visuell didaktikkforståelse og 
   visualiseringsmetodikk med erfaringsnær vekt på visuelle oppgave-
   strategier. Vi støtter lærende organisasjoner i pedagogisk visualisering,
   går sammen med lærerkollegier fra inspirasjonskurs via didaktisk
   innholdsutvikling til endelig levering av ferdigproduserte lærings-
   ressurser, opplysningsfilmer eller analoge/digitale læremidler. Slik
   går vi fra samlæring i team via erfaringsdeling på skolenivå til selvutviklede,
   ferdig produserte og leverte sluttprodukter på klassenivå. Vi bistår proaktivt
   med prossesledelse, prosjektstyring og pedagogisk gruppeveiledning i
   forhold til didaktisk design, didaktisk regi og produktiv tvil.

 

 • Et spesialkurs i bruk av observasjonsvideo i veiledning   kr.    67 777  

       NYLANSERING

 • Kurs i produksjon av motivasjonsvideo el. portrettvideo  kr.   67 777
 • Samme kursinnhold, men med oppdragsgivers ramme    kr.   47 777


 • Vi kombinerer pedagogisk drama med veiledningsbasert
  videoobservasjon til fordel for endringsarbeid i grupper.
  Ja, forener det erfaringsnært motiverende i pedagogisk
  drama med det praksisnært yrkesrelevante i veilednings-
  basert videoobservasjon. Erfaringsnært gjenkjennelige
  problemstillinger og dilemmaer bringes inn. kr.   67 777   • TEAM + BELBINS ROLLEMODELL + PEDAGOGISK DRAMA
  +   VIDEO  =   UNIKT KONSEPT FOR UTVIKLINGSARBEID

  Veiledningsbasert videoobservasjon av pedagogisk drama for team.
  Vi tar utgangspunkt I Belbins teamrollemodell med de kvalitative
  funksjonsområdene som teoretisk utgangspunkt. Han studerte
  team i 7 år, og Gunn Imsen har den med i sin bok "Veilednings-
  metodikk". Vi starter med en animert presentasjon av forholdet
  mellom kvalitet og fremdrift i effektive team.
  Selvfølgelig laget av Visuell Refleksjon.      kr.   67 777    NYHET - GAMMELT UTSTYR SYNLIGGJØR VISUELL NYTENKNING
 • Visuell retorikk er dessverre undervurdert. For noen år siden kalte
  professorer en overheadprosjektor for "tekst-kaster". Vi vil legge
  på lysark med visuell relevans eller bildespråklig autentisitet, ellers 
  animere frem poeng ved å legge flere lag med lysark oppå hverandre.
  Vi vil enkelt vise hvor effektivt vi fortsatt kan bruke lysark og overhead-
  prosjektører, bare den indre bildeevnen, som ytre visualiseringsevne,
  er skjerpet. Som inspirasjonsforedrag kr. 27 777, eller kurs kr. 66 666

  Er skriftligheten i skvis mellom visuell makt og avmakt?

 • Er skriftligheten i "skvis" mellom visuell makt og avmakt i bildeforbrukets
  tidsalder? Frank Smith, amerikansk utdanningsprofessor, har skrevet:
  "Skriftspråket er et av menneskets aller mest maktfulle redskaper til å
  realisere sine muligheter." La oss invitere til et kurs  rundt dette
  temaet. Visuell analfabetisme + følelsesmessig ordløshet = ? kr. 66 666
   
 • Tre spesialkurs i henholdsvis lærerik fotografering, didaktisk
  grafikk og didaktisk regi av pedagogisk videoinnhold     kr.  157 777
 • Regi av veggbasert videoinnhold som kommunikasjon
  i storformat. Videovegg video til ulike formål prises etter avtale
 • Leie av laserprosjektor(er), store visningsflater mm prises etter avtale

 • Vårt bidrag på en nøkkelkonferanse                              kr.   99 777

Personlig veiledning       

 • En times veiledning i personlig utviklende motivjakt            kr.     888
 • Mindfulness mot dårlig stress for din suksess                     kr.      888
 • En times visuell karriereveiledning                               kr      888
 • Gruppemaleri(er) som innslag på blåtur, seminar eller fest   kr.  8 888
  Vi tilbyr skreddersydde pakker til din/ditt begivenhet/arrangement
 • "Bildeaktiviteter som ferieaktiviteter" via et åpent atelier og spontane
  gruppemalerier som fellesmalerier med samskaping via kreativ glede
  prises etter avtale

       Bildeaktiviteter i feriemodus tilbys via ulike
       dagspakker/ukepakker - med forskjellig varighet og pris

 • En spesialtilpasset variant med miniatyrstudio  mm  kr.  24 888
 • 7 feriedager med bildeaktiviteter, inkl. utstyr, maling mm    kr.  73 888 
 • 5 feriedager med bildeaktiviteter, inkl. utstyr, maling mm    kr.  69 888
 • 3 feriedager med bildeaktiviteter, inkl. utstyr, maling mm    kr.  49 888

      Mindfulness mot dårlig stress

 • Et helgekurs i "Mindful painting" for grupper m/egen ramme  38 888
 • Et helgekurs i "Mindful painting" for grupper med vår ramme 58 888

 • Utviklingsseminarer som "Mindful Photography Workshops"

 •             Et helgeseminar for grupper med egen ramme          kr.  48 888
 •             Et helgeseminar for grupper med vår totale regi       kr.  68 888

       

       


       NYHET

 • Nytt kurs i polaroid retro-nostalgi med relevant vri. Din egenutvikling
  mellom symboler og øyeblikkskunst. Vi lanserer kurset som åpner din
  bildeevne med enkle midler. Gled deg til en utviklende atmosfære
  mellom din personlige symbolikk og stort spenn i visualiseringsevne.

  •             Et helgekurs for gruppe med egen ramme    kr.  38 888 
  •             Et helgekurs for gruppe med vår totale regi kr.  58 888  

                Les mer ved å klikke i menyen til venstre

        
 • Et arbeidsseminar i "Mindful livskvalitet og produktivitet"
  for grupper uten egne rammer rundt nærværets kunst          kr.   68 888

 • Kurs i mindfulness som trening i nybegynnerens bevissthet    kr.  45 888
 • Kurs i mindfullness mot stress for suksess, for nåpraksis, nå   kr.  48 888

       NYHETER TIL KAMPANJEPRIS

 • Spesialkurs i bildero for innovativ intuisjon og stressfri selvinnsikt,
  din nåpust som venn og gjennomsiktig usårbarhet i konflikter kr.  78 888  
 • Spesialkurs i "Mindful therapy" via parallell oppmerksomhet    kr.  88 888  

 • Foredrag "Vårt bildesyn mellom de primære,
  indre bildene, 
  og den sekundære, ytre virkeligheten."            kr.   78 888
 • Spesialkurs i kunstpedagogikk, uttrykksterapi og bildeterapi   kr.   68 888  

  • Samme kurs, men i total regi av Visuell Refleksjon        kr.   88 888  

 • Seminar i visuelle suksessnøkler for viderekommende          kr.   88 888
 • Vårt bidrag på en fremtidsrettet nøkkelkonferanse               kr. 128 888


  Påskekurs som personlig utvikling i Polen 2019

       Kurs nr. 1, vårt åpne påskekurs i uke 16 koster  kr. 11 400,            GRUPPERABATT ELLER TIDLIG PÅMELDING GIR AVSLAG
       alt utenom flyreisen er inkludert, også turen fra og til flyplassen


         
       Sommerkurs som åpne utviklingskurs i Norge 2019


       Kurs nr. 2, det komfortable feriekurset prises til kr. 11 100 i uke 26 GRUPPERABATT ELLER TIDLIG PÅMELDING GIR AVSLAG

       Kurs nr. 3, det sosiale dugnadskurset   prises til kr.   8 090 i uke 27 GRUPPERABATT ELLER TIDLIG PÅMELDING GIR AVSLAG

       Ønsker din gruppe gode eksempler på rammer rundt et utviklingskurs? Vennligst klikk i menyen til venstre. 

                                    


        Kurs som oppdrag fra grupper med/uten egen ramme for kurset
        er basert på indre motivjakt, personlig symbolikk og gruppeveiledning


 • Oppdrag fra nye grupper om gjennomføring av utviklingskurs og helgekurs i indre
  arbeidsro for stressfri selvinnsikt, utenom kursoversikten for åpne kurs
  som feriekurs, prises ut fra disse variablene:

 >   dugnadskurs hvor alle bidrar litt praktisk hver

         >   kurs hvor Visuell Refleksjon ordner alt praktisk


Dvs om gruppa selv ordner med mat i egne lokaler eller utnytter
våre kursfasiliteter, om det er sesong eller ikke for leie av lokaler, 
om årstidsavhengige inspirasjonskilder kan fungere - eller noe
ekstraordinært er ønskelig, om det er et dags-, helge- eller ukekurs,
om kurset blir avholdt hjemme i Norge eller utlandet,  eller om hvor
vidt det er spesielle behov eller særlige hensyn som skal taes,
herunder leie eller ikke av utstyr. 

Ønsker din gruppe noen eksempler på rammer rundt et kurs?
Vennligst klikk i menyen til venstre. Lasergravering av din personlige symbolikk

 • 1 lysstativ for krystall som innkapsling av ditt indre motiv  kr.     388
 • 2D gravering i krystall med ditt motiv fra et utviklingskurs kr.     888
 • 3D gravering i krystall med ditt motiv fra et utviklingskurs kr.   1488

Innovativ visualisering       

 • En times mentoring i praktisk innovasjon                       kr.      999
 • Et foredrag om visuell innovasjonskraft                          kr. 59 999

 • Et foredrag om digital verdiskaping                           kr. 49 999  
 • Et spesialforedrag som spesialoppdrag mellom
  visuell utviklingsrefleksjon og nærværets kunst
  "Fra mindful bildero til innovativ bildekraft"                     kr. 99 999
 • Foredrag "Visuell refleksjon
  som metagenial nøkkelferdighet, mellom
  mestringslidenskapens bildekraft og den modige
  nysgjerrighetens metanoia
  "
   prises til                              kr. 79 999  
 • Et bildekåseri om visuell innovasjonsfilosofi                     kr. 69 999

  Våre kurs i innovativ tenkning som visuell nytenkning er basert på
  visuell forbedringskvalitet, intuitiv åpenhet og metagenialitet

           - visuell utviklingskompetanse som nøkkelkompetanse uansett

 • Et kurs om risikovilje i innovasjonsarbeid: Hvem
  har ansvaret for innovasjonsprosjektets risiko?                         kr.    79 999
 • Et spesialkurs for startup-miljøer i innovativ
  åpenhet mellom bildero og bildekraft som metakraft       
  kr.    88 000
 • Et kurs om innovativ læring via nyskapende
  forskning for innsiktsanalytikere og innovatører                        kr. 109 999

 • Et kurs i verdiskaping som visuell nytenkning                    kr.   79 999  
 • Et inspirasjonskurs om mestringslidenskapelig bildekraft,
  eller visuell tenkning i praktisk innovasjonsarbeid                      kr.   66 999  
 • Et grunnkurs i visuell innovasjon i talentvirksomhet                   kr.   69 999
 • Et kurs i visuelle suksesskriterier for innovasjonsarbeid              kr.   79 999

 • Arbeidsseminar om innovativ bildekraft som innovasjons-
  kraftens metagenialitet eller innovasjonslystens metakraft          kr.   99 999
 • Arbeidsseminar om prosjekteringslederens visuelle prosessoptimering,
  dvs bildespråk via visuelt synergispråk som inkluderende energi kr.  119 999

 • Visual Reflection - or how to innovate innovation - visuell fornyelse av
  fornyelse mellom bildero og bildekraft som innovasjonskraft       kr.  179 999

 • Et innovasjonsprogram for lærerik og utviklende visualiserings-
  metodikk prises etter avtale og gjennomføres på visuelle premisser
 • Et konferanseinnlegg om visuell foredling av innovativ tenkning  kr. 129 999      

Profilert visualisering       

 • En konsulent-time for enkel reklame 
  via våre visualiseringsløsninger             kr. 1111 

  • Våre designforslag er ikke gratis
  • Alle profileringsløsninger prises etter avtale

   450 kroners motiver for videresalg trykt på lerret via ulike formater
    
   • 60 x 80 = 1100 + ramme = 1400 kr/1000 uten utvendig ramme/900 uten innvendig ramme
     
    50 x 70 =   900 + ramme = 1300 kr/ 900 uten ramme/800 uten innvendig ramme
     
    40 x 60 =   700 + ramme = 1000 kr/ 800 uten ramme/700 uten innvendig ramme


   150 kroners motiver for videresalg trykt på lerret via ulike formater

    
   • 60 x 80 = 1100 + ramme = 1100 kr/800 uten utvendig ramme/700 uten innvendig ramme
     
    50 x 70 =   900 + ramme = 1000 kr/ 700 uten ramme/600 uten innvendig ramme
     
    40 x 60 =   700 + ramme =   900 kr/ 600 uten ramme/500 uten innvendig ramme


   Pynt-motiver fra vårt digitale galleri trykt på lerret/folie 

    
   • 60 x 80 = 1100 + ramme = 1100 kr/800 uten ramme
     
    50 x 70 =   900 + ramme = 1000 kr/ 700 uten ramme
     
    40 x 60 =   700 + ramme =   900 kr/ 600 uten ramme

    Flere alternativer

  • For en kunstnerisk effekt brukt på ditt eget motiv koster kun kr. 100,-
  • Kunstnerisk effekt på ditt motiv uten trykk på lerret/folie koster  180,-
  • For et motiv valgt fra Pynt-motiv-galleriet betaler du kun kroner 100,- 
  • Motiv kjøpt uten trykk fra Pynt-motiv-galleriet får du for beløpet 280,- 
  • Å fjerne en kunstnerisk effekt fra et motiv kjøpt/leid fra galleriet     0,-

             Prises etter avtale

  • Design som personlig særspråk/designspråk som symbolspråk
  • Hva med en serie med dine motiver eller sekvens av unike montasjer?
  • Vi tilbyr også reproduksjoner og redesign av nye/gamle malerier/bilder
  • Vi tilbyr gjerne fotografering av dine motiver eller serier av fotografier

       Videreformidling og videresalg av andres visuelle uttrykk

 • Har du som fotagraf/maler et motiv vi kan videreformidler under NYHETER,
  så tjener du kroner 150 - 450 kr for hvert salg av et lerret med ditt motiv.

  NB! Vi leier ikke ut andres motiver som trykk for utleie, kun våre egne.
        Leie pynt trykt på lerret til kun prisen av en ramme?
 • 1 pynt-motiv på lerret i 1 år kr. 300, 2 år 500, 3 år 600 
 • 2 pynt-motiver på ..... i 1 år kr. 400, 2 år 600, 3 år 700
 • 3 pynt-motiver på ..... i 1 år kr. 500, 2 år 700, 3 år 800 
 • 4 pynt-motiver på ..... i 1 år kr. 600, 2 år 800, 3 år 900 
 •  Prisene er med MVA, men uten porto på kroner 100 for 1
   motiv, 200 for 2 motiver osv. Bildene leveres innen 3 uker
   uten rammer og festepunkter. Bildene kan kjøpes ut i etterkant.      
 • 3D visualisering som forståelse av romslighet eller bedre klargjøring
  av egen forestillingskraft prises etter avtale

       Løsningsdesign for personlig og forretningsmessig utforming av postkort

 • Vi leverer via forhåndsbestilt pakkepost på oppkrav etter avtale.
 • Bedriften/du betale for en pakkeløsning med 200, 500 eller 1000
  - 3000 postkort med dine motiver eller din designstil som ditt unike særpreg.

Foliering som profilering av din bilreklame
eller design/redesign av ditt personlige bildekor?

 • Firmabil eller privatbil fra 4900,- til 7900,- kroner med montasje
  og gratis leiebil. Et tillegg på 700,- til 1600,- for takboks- eller
  takreklame som blir synlig fra et fugleperspektiv.

 • Takboksreklame/-dekor fra 1100,- til 3300,- for folie, design, montasje, 
  gratis leie av takboks og MVA inkludert. Prisen for en brukt/ny skiboks
  kommer i tillegg, hvis du ikke har en selv. For et tillegg fra 400 til 900
  kroner får du dekor/reklame som også er synlig fra et fugleperspektiv.

 • Et enklere og billigere alternativ til foliereklame er magnetreklame,
  men da bør bilens fart ikke overskride 80 km/t.

 • Foredrag "Er visuell fornyelse i designkvalitet
  en naturlig følgevirkning av visjonær oppnåelsesenergi,
  eller rendyrket effekt av innovasjonslystens metanoia?
  "
  prises til kr. 87 777  

  Videoproduksjon som kursvideor, nett- eller veggbasert videoinnhold • Forklaringsvideor, slik-gjør-du-videor, didaktiske kursvideor eller veggbasert
  videoinnhold som fasadekommunikasjon i storformat prises etter avtale

 • Nettbasert videoinnhold  

  beskrivelse av idèen  +  
  vi viser frem våre tanker  = 
  din digitale filmsuksess

               40   For  kr. 39 000,- får du 

                                    >   ultrakort og generell konseptbeskrivelse
                                       for kr 3333,- uansett videre samarbeid

                                      >   tilpasset videoformidling  5-8 min.

                                       >   manusgodkjenning

                                       >   digitalt råmateriale

                                       >   profesjonell tale

                                       >   redigering

                                       >   musikk

 

Visuell Refleksjon låner ut firmabiler
mot at du kjører med vår bilreklame

Vi forenkler vår markedsføring ved at du/dere kan låne

>
  en tilhenger til kr. 1 pr km 

>  vi leier også ut skibokser for 50 kroner pr. 15 kjørte mil 

>  en varevogn til kr. 3 pr km/drivstoff inkludert (ikke bompenger)

>  en bil og tilhenger til kr. 3 pr km/drivstoff inkludert (ikke bompenger)

>  en bil for kr. 2 pr km/drivstoff inkludert (bompenger kommer i tillegg)

>  to biler for kr. 5 pr km/drivstoff inkludert (bompenger kommer i tillegg)Kontaktinformasjon i anledning av nye oppdrag

Klikk    i topp-menyen, så hjelper vi deg med bildespråk
som synergispråk, filmspråk, læringsspråk, nøkkelspråk
utviklingsspråk, hjertespråk el. innovativt metaspråk

MW, fornyer av fornyelse via visuell nytenkning i innvativ
tenkning, regissør av både nettbasert og veggbasert
videoinnhold og veileder i veiledningsbasert
videoobservasjon for forbedring

Copyright © Visuel Refleksjon

Vårt tjenestespekter via veiledende priser

 • banner 126_do neta.jpg
 • banner 19 wer.2 bez tekstu_do neta.jpg
 • banner 77_do neta.jpg
 • banner 119_do neta.jpg
 • banner 79_do neta.jpg
 • banner 71_do neta.jpg
 • banner 21 bez tekstu_do neta.jpg
 • banner 84_do neta (b).jpg
 • banner 56 bez tekstu_do neta.jpg
 • banner 7 bez tekstu_do neta.jpg
 • banner 74_do neta (1) ja.jpg
 • banner 13 bez tekstu_do neta.jpg
 • banner 118_do neta.jpg
 • banner 78_do neta.jpg
 • banner 11 bez tekstu_do neta.jpg
 • banner 118_do neta.jpg
 • 1782_banner_128_do_neta-1.jpg.jpg

Pedagogisk veiledning        

INSPIRERENDE FOREDRAG OM LÆRINGSBEVISST METAGENIALITET

Visualisering av kunnskapskonkurranser

        Våre kurs er praksisnære, basert på bildeeksempler og
        praktisk bildekommunikasjon via felles refleksjon

       Alle fire ( A+B+C+D ) kurs som èn kursrekke  kr. 140 000 


       TEORI I FOKUS, REN PRAKSIS ELLER TEORI OG PRAKSIS?

          A
Vi øver oss i visuell refleksjon, vektlegger indre bildeevne
          som konkret utgangspunkt for ytre visualiseringsevne             kr.  23 777

          B Vi øver oss praksisnært kun på pedagogisk visualisering       kr.  34 777

          C En erfaringsnær og utfyllende kombinasjon av teori/praksis  kr.  45 777

         Hele kursrekken A + B + C gir en annen prisreduksjon            kr.  90 777 

 

       NYLANSERING

Personlig veiledning       

       Bildeaktiviteter i feriemodus tilbys via ulike
       dagspakker/ukepakker - med forskjellig varighet og pris

      Mindfulness mot dårlig stress

       

       


       NYHET

       NYHETER TIL KAMPANJEPRIS

       Kurs nr. 1, vårt åpne påskekurs i uke 16 koster  kr. 11 400,            GRUPPERABATT ELLER TIDLIG PÅMELDING GIR AVSLAG
       alt utenom flyreisen er inkludert, også turen fra og til flyplassen


         
       Sommerkurs som åpne utviklingskurs i Norge 2019


       Kurs nr. 2, det komfortable feriekurset prises til kr. 11 100 i uke 26 GRUPPERABATT ELLER TIDLIG PÅMELDING GIR AVSLAG

       Kurs nr. 3, det sosiale dugnadskurset   prises til kr.   8 090 i uke 27 GRUPPERABATT ELLER TIDLIG PÅMELDING GIR AVSLAG

       Ønsker din gruppe gode eksempler på rammer rundt et utviklingskurs? Vennligst klikk i menyen til venstre. 

                                    


        Kurs som oppdrag fra grupper med/uten egen ramme for kurset
        er basert på indre motivjakt, personlig symbolikk og gruppeveiledning


 >   dugnadskurs hvor alle bidrar litt praktisk hver

         >   kurs hvor Visuell Refleksjon ordner alt praktisk


Dvs om gruppa selv ordner med mat i egne lokaler eller utnytter
våre kursfasiliteter, om det er sesong eller ikke for leie av lokaler, 
om årstidsavhengige inspirasjonskilder kan fungere - eller noe
ekstraordinært er ønskelig, om det er et dags-, helge- eller ukekurs,
om kurset blir avholdt hjemme i Norge eller utlandet,  eller om hvor
vidt det er spesielle behov eller særlige hensyn som skal taes,
herunder leie eller ikke av utstyr. 

Ønsker din gruppe noen eksempler på rammer rundt et kurs?
Vennligst klikk i menyen til venstre. Lasergravering av din personlige symbolikk

Innovativ visualisering       

Profilert visualisering       

       Videreformidling og videresalg av andres visuelle uttrykk

        Leie pynt trykt på lerret til kun prisen av en ramme?

       Løsningsdesign for personlig og forretningsmessig utforming av postkort

Foliering som profilering av din bilreklame
eller design/redesign av ditt personlige bildekor?

               40   For  kr. 39 000,- får du 

                                    >   ultrakort og generell konseptbeskrivelse
                                       for kr 3333,- uansett videre samarbeid

                                      >   tilpasset videoformidling  5-8 min.

                                       >   manusgodkjenning

                                       >   digitalt råmateriale

                                       >   profesjonell tale

                                       >   redigering

                                       >   musikk

 

Visuell Refleksjon låner ut firmabiler
mot at du kjører med vår bilreklame

Vi forenkler vår markedsføring ved at du/dere kan låne

>
  en tilhenger til kr. 1 pr km 

>  vi leier også ut skibokser for 50 kroner pr. 15 kjørte mil 

>  en varevogn til kr. 3 pr km/drivstoff inkludert (ikke bompenger)

>  en bil og tilhenger til kr. 3 pr km/drivstoff inkludert (ikke bompenger)

>  en bil for kr. 2 pr km/drivstoff inkludert (bompenger kommer i tillegg)

>  to biler for kr. 5 pr km/drivstoff inkludert (bompenger kommer i tillegg)Kontaktinformasjon i anledning av nye oppdrag

Klikk    i topp-menyen, så hjelper vi deg med bildespråk
som synergispråk, filmspråk, læringsspråk, nøkkelspråk
utviklingsspråk, hjertespråk el. innovativt metaspråk

MW, fornyer av fornyelse via visuell nytenkning i innvativ
tenkning, regissør av både nettbasert og veggbasert
videoinnhold og veileder i veiledningsbasert
videoobservasjon for forbedring

Copyright © Visuel Refleksjon