Praktisk bildebruk via bildevalg, bildeaktiviteter og bildekraft

Lærerik bildebruk eller utviklende symbolbruk?

Animasjon fra mars 2013. Bildeteknologien utvikler seg raskt videre. 
Undersiden, "Visste du" at i topp-menyen, får frem utviklingen.

 

Våre forretningsområder

- fordelt på tjenestespekteret foredrag, kurs, seminarer, prosjekter, personlig og pedagogisk veiledning

       
 Personlig visualisering  Pedagogisk visualisering  Innovativ visualisering  Profilert visualisering

Visualisering for utviklingsbehov og pedagogiske bruksområder - personlig, pedagogisk, innovativ og profilert visualisering
www.ubekymret-visjonsro.no  +  www.reflektert-visualisering.no  =  www.reflektert-visualisering.no 

Et tjenestekjøp fra oss redigerer ikke våre kunder vakrere, uansett hvor mye de har fikset på tennene. Sammen med kunden skaper vi derimot bilder som forklarer, forløser eller fornyer, bilder som gir moden innovasjon, nyttige læringsresultater eller frigjørende utviklingseffekter. Dette fordi forestillingskraft er avhengig av metakraft via modigere, eller ærligere, bildespråk som nøkkelspråk. Språkbilder i hverdagsspråket, metaforer, ansikts- og kroppsspråk, ord som symbolske bilder, bildesymbolikk og drømmespråk speiles i det visuelle, enten vi vil eller ikke. Det er derfor et evig marked for visualisering, men det fordrer en tilpasset visualiseringsmetodikk eller et spisset bildespråk mellom relevans og hensikt. Uten visuell refleksjon, ingen forenkling av dynamisk kompleksitet, ingen evne til å finne bilder eller skape indre bilder, heller ingen intuitiv åpenhet for innovative forsprang.

Vi kombinerer derfor det erfaringsnært motiverende i visuelle hensyn med både det praksisnært yrkesrelevante i læringsrettet bildebruk og det utviklingsorientert symbolske i personlig vekst. Så hva gjør at et bildevalg inviterer deg inn i en god stemning, relevant forklaring eller frigjørende virkning? Her er en mulig definisjon på hva et godt motiv er for fotokunst som øyeblikkskunst: Et perfekt øyeblikk på et perfekt tidspunkt. Og hva så? Hva skal skolen eller bedriften med en organisasjonskultur for enestående visualisering?

Vår visuelle kommunikasjonshjelp er enten utviklingsorientert, læringsbevisst eller innovativ. Pedagogisk og personlig veiledning er noe vi rendyrker for at du kommer videre i din egen tenkning, dvs stoler på dine bilder via visuell tenkning. Å speile dine behov, bidra på en nøkkelkonferanse, lede et arbeidssaminar eller koordinere noen prosjekter, utvikler våre tjenester i retning av helt nye bruksområder, suksessnivåer eller fornyelse av visualiseringsløsninger som vi ennå ikke aner de synligste konturene av. Her er vi opptatt av å foredle gründergrunnlaget for sunn gründervekst. Oppstartselskapers syn på innovasjon er svært ulik. Vårt innovative bildesyn hjelper oss til å komme i veiledningsposisjon.

 

La oss ta deg med inn i vår motivasjon, drivkraften for å drive eget firma. Visuell Refleksjon tar alltid utgangspunkt i det tverrfaglige og mestringsorienterte innenfor området visuell utviklingskompetanse. Vi er ikke så opptatt av fotografisk presisjon, som det å få andre til å bli aktive i sin visuelle tenkning. Visuell Refleksjon er heller ikke opptatt av fotografisk hukommelse, som det å foredle visuelle holdepunkter for sanne lettelser for hjernen. Frigjørende klarhet for hjertet handler om personlig vekst via din private motivjakt. På våre kurs er vi interessert i deltakernes behov for egenutvikling. Derfor ser vi med nye øyne på indre bilder som personlig symbolbruk, ja, inspirerer andre til å flytte indre grenser med gleden i behold. Både personlig og pedagogisk er vi for visualisering i kvalitetsarbeid, uansett din neste karrieremulighet, bedriftens pedagogiske bildesyn eller blinkende diskokuler for spillgründerens designtenkning.

Symbolbruk for indre arbeid, bildebruk for læringsarbeid eller bildekraft som metakraft for fornyelse av innovasjonslyst? Riktig valg av briller understreker mine og dine personlighetstrekk. Vi øker imidlertid ikke andres tiltrekningskraft via brillemote, men fikserer på bildekraft som innovasjonskraft. Visuell Refleksjon verdsetter derfor spisset fokus på visualisering som et evig marked, metagenial posisjonering i veiledningsforhold, innovativ visualisering via vårt intuitive forsprang og vår visuelle utviklingskompetanse for både indre symbolbruk og ytre bildebruk - uansett kreativt nivå eller alderstrinn, uansett utviklingsbehov eller pedagogiske bruksområder.

                  

Vi er heller ikke synspedagoger, de som hjelper blinde og svaksynte, for å støtte dem med synsproblemer i å orientere seg mot en stadig mer selvstendig grad av livskvalitet. Selv om det å hjelpe andre i å utnytte egen synsrest bedre, faktisk kunne ha dratt engasjementet vårt videre. Vi holder allerede kurs i både spesialpedagogisk og migrasjonspedagogisk bildebruk.

Via kurs, foredrag og veiledning inspirerer vi andres bildeevne som forutsetning for visualiseringsevne i læringsvirksomhet eller innovativ gründervirksomhet. Visuell Refleksjon foredler i tillegg lærende organisasjoners visuelle hensyn via visuell didaktikkforståelse og læringssamfunnets bildespråk. 

Hjelp til god profilering og foliering står vi også for. Foliert eksponering må vitne om kvalitet som troverdighet i uttrykk via inntrykk av et endelig utført oppdrag som ditt utstillingsvindu, ditt markedsføringsgrep som vellykket estetisk appell, eventuelt dine markedsaktiviteter som skiller seg ut. Så foliering som din bilreklame, omprofilering av bedriftens transportflåte, nettvideo som kampanjevideo eller animert forklaringsvideo for bedriftsintern opplæring, hjelper vi deg, skolen eller bedriften også med. 

  

Fra mediepedagogikk og kunstpedagogikk til visuell foredling via informasjonsfilosofi og pedagogisk filosofi

Via mediepedagogikk til innovativ bruk av symboler og bilder, i læring og vekst som selvstendig spesialfelt, er en ultrakort sammenfatning av fimaets utvikling. Vi tilpasser oss selvfølgelig vekstorienterte mennesker, gründeres behov for å tenke større og satse med en mer moden risikoforståelse, skolers og bedrifterspedagogiske bildespråk og organisasjoners ulike hensikter med lærerik, utviklende eller profilert visualisering. Vårt fokus på visuelle hensyn i rollene pedagogisk veileder, personlig veileder, innovativ katalysator eller mentor tilpasser vi gründeres ønske om nyskaping, læreres behov for pedagogiske utvikling eller personers trang til klok skjerming mot ytre krav eller bedre balanse mellom indre og ytre virkelighet. Selvpåført stress kan nøytraliseres med stressfri selvinnsikt.

Ellers sprer vi vår visuelle utviklingskompetanse via eksterne utviklingskurs, bedriftsinterne motivasjonskurs, foredrag, minisaminarer eller større utviklingsprosjekter. Vi gir dine tanker visuell støtte og foredler kunders kompetansekraft via bildekraft. Inspirasjonskurs i visuell nytenkning som innovativ tenkning eller visuell didaktikkforståelse via didaktisk design/regi? Personlig veiledning i alt som drar karrieren i riktig retning? Hvordan vise det som ellers er umulig å filme? Hvilke visualiseringsløsninger blir til nettopp de profileringsløsninger som eksponerer best? Hvor enkelt kan vi forenkle dynamisk kompleksitet til fordel for organisasjonslæring? Hva skal gründermiljøer med innovativ bildeevne eller lærende organisasjoner med pedagogisk visualiseringsevne?

Visuelle hensyn til

  • synlig reklame
  • innovativ bildeevne
  • personlig symbolbruk
  • pedagogisk bildebruk

Visuell utviklingskompetanse for lærerik bildebruk, utviklende symbolbruk og fornyende visualisering

Når Visuell Refleksjon bidrar med bildeforløp som utviklingsforløp, eller bildeaktiviteter som læringsaktiviteter, kombineres kunnskap og opplevelse. Pedagogisk grafikk, som didaktisk design, gir læringseffekt, og forløsende motivjakt, som indre bilder i frigjørende følelsesarbeid, gir utviklingseffekt. Vår grunnmetode speiler det viktigste eller innerste på visuelle premisser: Bedre visualiseringsmetodikk får oss til å lykkes via kundetilfredshet og positive resultater i rett tid. Vi får deg til å se deg selv som seende og respektere den intersubjektive synsprosessen læringsbevisst og utviklende - i både læringsvirksomhet og personlig vekst.

Daglig speiler vi vår egen hverdag og kundens behov via vårt innovative metablikk. Sjelsbilder som frigjørende klarhet for hjertet eller målbilder som sanne lettelser for hjernen? Det avhenger av ditt valg av veiledningsbasert støttetjeneste og vår visuelle utviklingskompetanse - uansett personlig eller pedagogisk visualisering. Ber du eller organisasjonen om hjelp til å løse visualiseringsproblemer, eller om støtte til å identifisere visualiseringsløsninger? Visualisering som metablikk på innovasjonsarbeid, metaspråk for informasjonsarbeid, metaoppmerksomhet for indre arbeid eller metadidaktikk for pedagogisk arbeid?

Tenk deg om: Hva gjør at bilder holder liv i vår fantasi? Hva slags hjerneaktivitet gir deg ditt innovative forsprang? Har du øye for visuelle hensyn i mindre detaljer som ikke umiddelbart er tilgjengelige? Hvordan visualisere det som er sammensatt og vanskelig å utrede? Hvordan vise det som ellers er umulig å filme? Hvordan skape bilder med høyere grad av relevans i komprimert idérikdom? Hva med animasjonsteknikk som forståelig oppløsning av kompleksitet? Oppnår firmaets visuelle identitet en estetisk anerkjennelse ved å signalisere det ønskede omdømme? Kan du se forandringens bildespråk i visuell fornyelse? På hvilken måte kan bilder gjøre en forskjell i innovasjonsarbeid? Hvordan visualisere fremsyntheten i det du nytenker? Hvordan gjenbruker du bilder til fordel for nyskaping? Hvordan utvider vi den relevante opplevelsen av utviklende eller læringsrettet visualisering?

Må vi velge mellom den førdigitale grafikken og den digitale? Hvordan visualisere dynamisk kompleksitet? Hva kan spare deg for lange forklaringer? I idrett gir både bilder og videor klare bevegelsesbilder mellom delbevegelser og bevegelsesmønstre, men er hensikten færre muntlige forklaringer eller prestasjonsforbedringer via klarere bevegelsesoppgaver i en kort treningsøkt/et lengre treningsprogram?

               

Vi hjelper deg med å spisse ditt bildespråk - la bildene forklare, fornye eller forløse

Vår visuelle utviklingskompetanse spenner fra mediepedagogikk til innovativ bildebruk som selvstendig
spesialfelt. Vi hjelper deg med kompetent og proaktiv coaching, personlig og pedagogisk
veiledning eller mentoring til fordel for praktisk bildekraft som innovasjonskraft.

Nyttig bildekommunikasjon som  relevante bildeforløp og praktiske bildeaktiviteter er det aller
viktigste, uansett utviklingsbehov eller utdanningsnivå. Visuell Refleksjon setter 
visuell fornyelse høyt via metaoppmerksomhet i indre arbeid, metadidaktikk
i pedagogisk arbeid og metaspråk i innovasjonsarbeid. 

Hva kan vi gjøre for deg, din skole, kommune eller ditt foretak?

Hvorfor ikke inngå en utviklingsavtale med oss?

Vi kan raskt tilby en behovsdrevet prøveavtale

Har du planer for det skapende i deg selv?

Våre tjenester støtter din bildeevne

Vi har flere visualiseringsløsninger 

Vi hjelper deg gjerne med å få størst
mulig utbytte av våre tjenester

Marek Wielgosz,
daglig leder og veileder

veiledning@visuell-refleksjon.no

mobil                   997 22 627

Copyright © Visuel Refleksjon

Lærerik bildebruk eller utviklende symbolbruk?

Animasjon fra mars 2013. Bildeteknologien utvikler seg raskt videre. 
Undersiden, "Visste du" at i topp-menyen, får frem utviklingen.

 

Våre forretningsområder

- fordelt på tjenestespekteret foredrag, kurs, seminarer, prosjekter, personlig og pedagogisk veiledning

       
 Personlig visualisering  Pedagogisk visualisering  Innovativ visualisering  Profilert visualisering

Visualisering for utviklingsbehov og pedagogiske bruksområder - personlig, pedagogisk, innovativ og profilert visualisering
www.ubekymret-visjonsro.no  +  www.reflektert-visualisering.no  =  www.reflektert-visualisering.no 

Et tjenestekjøp fra oss redigerer ikke våre kunder vakrere, uansett hvor mye de har fikset på tennene. Sammen med kunden skaper vi derimot bilder som forklarer, forløser eller fornyer, bilder som gir moden innovasjon, nyttige læringsresultater eller frigjørende utviklingseffekter. Dette fordi forestillingskraft er avhengig av metakraft via modigere, eller ærligere, bildespråk som nøkkelspråk. Språkbilder i hverdagsspråket, metaforer, ansikts- og kroppsspråk, ord som symbolske bilder, bildesymbolikk og drømmespråk speiles i det visuelle, enten vi vil eller ikke. Det er derfor et evig marked for visualisering, men det fordrer en tilpasset visualiseringsmetodikk eller et spisset bildespråk mellom relevans og hensikt. Uten visuell refleksjon, ingen forenkling av dynamisk kompleksitet, ingen evne til å finne bilder eller skape indre bilder, heller ingen intuitiv åpenhet for innovative forsprang.

Vi kombinerer derfor det erfaringsnært motiverende i visuelle hensyn med både det praksisnært yrkesrelevante i læringsrettet bildebruk og det utviklingsorientert symbolske i personlig vekst. Så hva gjør at et bildevalg inviterer deg inn i en god stemning, relevant forklaring eller frigjørende virkning? Her er en mulig definisjon på hva et godt motiv er for fotokunst som øyeblikkskunst: Et perfekt øyeblikk på et perfekt tidspunkt. Og hva så? Hva skal skolen eller bedriften med en organisasjonskultur for enestående visualisering?

Vår visuelle kommunikasjonshjelp er enten utviklingsorientert, læringsbevisst eller innovativ. Pedagogisk og personlig veiledning er noe vi rendyrker for at du kommer videre i din egen tenkning, dvs stoler på dine bilder via visuell tenkning. Å speile dine behov, bidra på en nøkkelkonferanse, lede et arbeidssaminar eller koordinere noen prosjekter, utvikler våre tjenester i retning av helt nye bruksområder, suksessnivåer eller fornyelse av visualiseringsløsninger som vi ennå ikke aner de synligste konturene av. Her er vi opptatt av å foredle gründergrunnlaget for sunn gründervekst. Oppstartselskapers syn på innovasjon er svært ulik. Vårt innovative bildesyn hjelper oss til å komme i veiledningsposisjon.

 

La oss ta deg med inn i vår motivasjon, drivkraften for å drive eget firma. Visuell Refleksjon tar alltid utgangspunkt i det tverrfaglige og mestringsorienterte innenfor området visuell utviklingskompetanse. Vi er ikke så opptatt av fotografisk presisjon, som det å få andre til å bli aktive i sin visuelle tenkning. Visuell Refleksjon er heller ikke opptatt av fotografisk hukommelse, som det å foredle visuelle holdepunkter for sanne lettelser for hjernen. Frigjørende klarhet for hjertet handler om personlig vekst via din private motivjakt. På våre kurs er vi interessert i deltakernes behov for egenutvikling. Derfor ser vi med nye øyne på indre bilder som personlig symbolbruk, ja, inspirerer andre til å flytte indre grenser med gleden i behold. Både personlig og pedagogisk er vi for visualisering i kvalitetsarbeid, uansett din neste karrieremulighet, bedriftens pedagogiske bildesyn eller blinkende diskokuler for spillgründerens designtenkning.

Symbolbruk for indre arbeid, bildebruk for læringsarbeid eller bildekraft som metakraft for fornyelse av innovasjonslyst? Riktig valg av briller understreker mine og dine personlighetstrekk. Vi øker imidlertid ikke andres tiltrekningskraft via brillemote, men fikserer på bildekraft som innovasjonskraft. Visuell Refleksjon verdsetter derfor spisset fokus på visualisering som et evig marked, metagenial posisjonering i veiledningsforhold, innovativ visualisering via vårt intuitive forsprang og vår visuelle utviklingskompetanse for både indre symbolbruk og ytre bildebruk - uansett kreativt nivå eller alderstrinn, uansett utviklingsbehov eller pedagogiske bruksområder.

                  

Vi er heller ikke synspedagoger, de som hjelper blinde og svaksynte, for å støtte dem med synsproblemer i å orientere seg mot en stadig mer selvstendig grad av livskvalitet. Selv om det å hjelpe andre i å utnytte egen synsrest bedre, faktisk kunne ha dratt engasjementet vårt videre. Vi holder allerede kurs i både spesialpedagogisk og migrasjonspedagogisk bildebruk.

Via kurs, foredrag og veiledning inspirerer vi andres bildeevne som forutsetning for visualiseringsevne i læringsvirksomhet eller innovativ gründervirksomhet. Visuell Refleksjon foredler i tillegg lærende organisasjoners visuelle hensyn via visuell didaktikkforståelse og læringssamfunnets bildespråk. 

Hjelp til god profilering og foliering står vi også for. Foliert eksponering må vitne om kvalitet som troverdighet i uttrykk via inntrykk av et endelig utført oppdrag som ditt utstillingsvindu, ditt markedsføringsgrep som vellykket estetisk appell, eventuelt dine markedsaktiviteter som skiller seg ut. Så foliering som din bilreklame, omprofilering av bedriftens transportflåte, nettvideo som kampanjevideo eller animert forklaringsvideo for bedriftsintern opplæring, hjelper vi deg, skolen eller bedriften også med. 

  

Fra mediepedagogikk og kunstpedagogikk til visuell foredling via informasjonsfilosofi og pedagogisk filosofi

Via mediepedagogikk til innovativ bruk av symboler og bilder, i læring og vekst som selvstendig spesialfelt, er en ultrakort sammenfatning av fimaets utvikling. Vi tilpasser oss selvfølgelig vekstorienterte mennesker, gründeres behov for å tenke større og satse med en mer moden risikoforståelse, skolers og bedrifterspedagogiske bildespråk og organisasjoners ulike hensikter med lærerik, utviklende eller profilert visualisering. Vårt fokus på visuelle hensyn i rollene pedagogisk veileder, personlig veileder, innovativ katalysator eller mentor tilpasser vi gründeres ønske om nyskaping, læreres behov for pedagogiske utvikling eller personers trang til klok skjerming mot ytre krav eller bedre balanse mellom indre og ytre virkelighet. Selvpåført stress kan nøytraliseres med stressfri selvinnsikt.

Ellers sprer vi vår visuelle utviklingskompetanse via eksterne utviklingskurs, bedriftsinterne motivasjonskurs, foredrag, minisaminarer eller større utviklingsprosjekter. Vi gir dine tanker visuell støtte og foredler kunders kompetansekraft via bildekraft. Inspirasjonskurs i visuell nytenkning som innovativ tenkning eller visuell didaktikkforståelse via didaktisk design/regi? Personlig veiledning i alt som drar karrieren i riktig retning? Hvordan vise det som ellers er umulig å filme? Hvilke visualiseringsløsninger blir til nettopp de profileringsløsninger som eksponerer best? Hvor enkelt kan vi forenkle dynamisk kompleksitet til fordel for organisasjonslæring? Hva skal gründermiljøer med innovativ bildeevne eller lærende organisasjoner med pedagogisk visualiseringsevne?

Visuelle hensyn til

Visuell utviklingskompetanse for lærerik bildebruk, utviklende symbolbruk og fornyende visualisering

Når Visuell Refleksjon bidrar med bildeforløp som utviklingsforløp, eller bildeaktiviteter som læringsaktiviteter, kombineres kunnskap og opplevelse. Pedagogisk grafikk, som didaktisk design, gir læringseffekt, og forløsende motivjakt, som indre bilder i frigjørende følelsesarbeid, gir utviklingseffekt. Vår grunnmetode speiler det viktigste eller innerste på visuelle premisser: Bedre visualiseringsmetodikk får oss til å lykkes via kundetilfredshet og positive resultater i rett tid. Vi får deg til å se deg selv som seende og respektere den intersubjektive synsprosessen læringsbevisst og utviklende - i både læringsvirksomhet og personlig vekst.

Daglig speiler vi vår egen hverdag og kundens behov via vårt innovative metablikk. Sjelsbilder som frigjørende klarhet for hjertet eller målbilder som sanne lettelser for hjernen? Det avhenger av ditt valg av veiledningsbasert støttetjeneste og vår visuelle utviklingskompetanse - uansett personlig eller pedagogisk visualisering. Ber du eller organisasjonen om hjelp til å løse visualiseringsproblemer, eller om støtte til å identifisere visualiseringsløsninger? Visualisering som metablikk på innovasjonsarbeid, metaspråk for informasjonsarbeid, metaoppmerksomhet for indre arbeid eller metadidaktikk for pedagogisk arbeid?

Tenk deg om: Hva gjør at bilder holder liv i vår fantasi? Hva slags hjerneaktivitet gir deg ditt innovative forsprang? Har du øye for visuelle hensyn i mindre detaljer som ikke umiddelbart er tilgjengelige? Hvordan visualisere det som er sammensatt og vanskelig å utrede? Hvordan vise det som ellers er umulig å filme? Hvordan skape bilder med høyere grad av relevans i komprimert idérikdom? Hva med animasjonsteknikk som forståelig oppløsning av kompleksitet? Oppnår firmaets visuelle identitet en estetisk anerkjennelse ved å signalisere det ønskede omdømme? Kan du se forandringens bildespråk i visuell fornyelse? På hvilken måte kan bilder gjøre en forskjell i innovasjonsarbeid? Hvordan visualisere fremsyntheten i det du nytenker? Hvordan gjenbruker du bilder til fordel for nyskaping? Hvordan utvider vi den relevante opplevelsen av utviklende eller læringsrettet visualisering?

Må vi velge mellom den førdigitale grafikken og den digitale? Hvordan visualisere dynamisk kompleksitet? Hva kan spare deg for lange forklaringer? I idrett gir både bilder og videor klare bevegelsesbilder mellom delbevegelser og bevegelsesmønstre, men er hensikten færre muntlige forklaringer eller prestasjonsforbedringer via klarere bevegelsesoppgaver i en kort treningsøkt/et lengre treningsprogram?

               

Vi hjelper deg med å spisse ditt bildespråk - la bildene forklare, fornye eller forløse

Vår visuelle utviklingskompetanse spenner fra mediepedagogikk til innovativ bildebruk som selvstendig
spesialfelt. Vi hjelper deg med kompetent og proaktiv coaching, personlig og pedagogisk
veiledning eller mentoring til fordel for praktisk bildekraft som innovasjonskraft.

Nyttig bildekommunikasjon som  relevante bildeforløp og praktiske bildeaktiviteter er det aller
viktigste, uansett utviklingsbehov eller utdanningsnivå. Visuell Refleksjon setter 
visuell fornyelse høyt via metaoppmerksomhet i indre arbeid, metadidaktikk
i pedagogisk arbeid og metaspråk i innovasjonsarbeid. 

Hva kan vi gjøre for deg, din skole, kommune eller ditt foretak?

Hvorfor ikke inngå en utviklingsavtale med oss?

Vi kan raskt tilby en behovsdrevet prøveavtale

Har du planer for det skapende i deg selv?

Våre tjenester støtter din bildeevne

Vi har flere visualiseringsløsninger 

Vi hjelper deg gjerne med å få størst
mulig utbytte av våre tjenester

Marek Wielgosz,
daglig leder og veileder

veiledning@visuell-refleksjon.no

mobil                   997 22 627

Copyright © Visuel Refleksjon