Forslag til et internkurs i visuell didaktikkforståelse

Forslag til et internkurs i visuell didaktikkforståelse

Etter avtale

Kurs nr. 5

Læringsrettet bildemetodikk via visuell refleksjon i pedagogisk arbeid - interaktiv visualisering for metaintelligens i oppmerksomhets-økonomiens bildestrøm.

Med utgangspunkt i bildeforbrukets tidsalder, pedagogisk visualisering, læringssamfunnets bildespråk, din bildeevne og organisasjonens visualiseringsevne: Vi tar for oss lærerike bildevalg, læringsrettet visualiseringsmetodikk og metodeundervisning via både leder-
kommunikasjon og syns-informasjon.

Hvordan?

Vi hjelper deg, skolen eller bedriften med bildespråk som læringsspråk, bildeaktiviteter som læringsaktiviteter og bildeforløp som utviklingsforløp via trivselsforløp. 

Kurset vil praksisnært vektlegge visuell didaktikk for forklarende, fornyende og utviklende bilde- og symbolbruk i pedagogisk arbeid. Visuell metodekunnskap og læringsbevisste hensyn til praktisk bildekommunikasjon for vår visuelle kulturtilstand

Pris vil avhenge av ulike variabler (hvem står for lokale, mat og utstyr?)

Varighet 4-6 timer pluss lunsj

Gjennomføring via felles enighet

 

Skjema for påmelding eller bestilling?

Vi bruker «cookies» for å forbedre vår digitale synlighet. Ved å fortsette å bla gjennom nettstedet godtar du denne bruken. Mer info?