Pedagogisk visualisering

Visuell didaktikk er formålsdrevet og praksisnært aktuell didaktikk. Vi viser hvordan synsinformasjon bidrar til interaksjon og refleksjon i pedagogisk arbeid.

Visualisering skaper en relevant og realistisk treningssituasjon. Tilpasset visualiseringsmetodikk skaper i tillegg en motiverende autentisitet i læringsarbeid. Uforståelig bokflid, teoritung eller dynamisk kompleksitet og infobyrde kan bli til visuelle lettelser for forståelsen, til visuelle forklaringer via læringsbevisste bildevalg for hukommelsen, til visuelle oppgaver for læringsglede og visuelle knagger for synlig læringslyst.

Pedagogisk veiledning i visuell refleksjon som nøkkelferdighet og kursing i visualiseringsmetodikk skjer via visuell didaktikkforståelse, visuelle forenklinger i formidlingsklarhet, didaktisk design og didaktisk regi: Lærerike bildevalg, læring fra film, læringsfremmende bildeoppgaver, visuell didaktikk- og metodeutvikling, læringsbevisst bildebruk, miniatyrstudio som metode, pedagogisk fotgrafering, forenklende synsinformasjon, lettfattelige bildeforløp, forklarende animasjoner, video som pedagogisk redskap, lærings fra film eller filmkunnksp, veiledningsbasert videoobservasjon og læringssamfunnets bildespråk.

 Pedagogisk visualisering

Vi bruker «cookies» for å forbedre vår digitale synlighet. Ved å fortsette å bla gjennom nettstedet godtar du denne bruken. Mer info?